Tidligere svar

Præimplantationsdiagnostik.

Spørgsmål

Jeg vil gerne finde noget uddybende materiale om præimplantationsdiagnostik.

Svar

Hvis du søger på www.bibliotek.dk og i fritekst-feltet skiver præimplantationsdiagno? får du en række poster.
De bøger og artikler, du kan bruge, kan du bestille til afhentning på dit bibliotek. Her er et par forslag:

BOG
Præimplantationsdiagnostik : en medicinsk teknologivurdering / Hans Jakob Ingerslev ... [et al.]. - Kbh. : Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2002. - 215 sider. - (Medicinsk teknologivurdering. Puljeprojekter ; 2 (1))
ISBN: 87-91232-00-7
Opstilling i folkebiblioteker: 61.26
FAUSTNR: 2 416 861 1
Med resumé på engelsk
Med litteraturhenvisninger

BOG
Bioetik / redaktion Karsten Klint Jensen og Svend Andersen. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Rosinante, 1999. - 371 sider
ISBN: 87-7357-245-4
Opstilling i folkebiblioteker: 56.6
FAUSTNR: 2 264 157 3
Emne: bioetik ; bioret ; bioteknologi ; etik ; genteknologi ; mennesket ; retsetik
Med litteraturhenvisninger
Indhold: Bioetiske problemfelter (Kunstig befrugtning ; Fosterdiagnostik og præimplantationsdiagnostik ; Genetisk diagnostik og genetisk screening ; Genterapi ; Genetisk modificerede dyr ; Bioteknologi i jordbruget) ; Teoretisk fundament (Hvordan kan man diskutere bioetiske problemer? ; Etiske teorier ; Kristen etik ; Samfundsmæssig regulering

TIDSSKRIFTSARTIKEL (+NETDOKUMENT)
Præimplantations genetisk diagnostik : de første erfaringer i Danmark
Ingerslev, Hans Jakob m.fl.
I: Ugeskrift for læger. - Årg. 163, nr. 40 (2001). - S. 5525-5528
Link til værtspublikation
Findes også på internettet
Debat
Emne: præimplantationsdiagnostik ; fosterdiagnostik ; diagnostik ; genetisk diagnostik
DK5: 61.68
Med engelsk resume
Med litteraturhenvisninger

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive