Tidligere svar

Familiecentreret pleje på neonatalafdelingerne i Danmark

Spørgsmål

Findes der artikler der omhandler en familiecentreret pleje (eller lignende ord) på neonatalafdelingerne i Danmark? Synes ikke jeg har held til at finde nogen...

Svar

Jeg søgte i Bibliotek.dk på dit emne ved i fritekstfeltet at skrive:
neonatal? pleje? familie?
Spørgsmålstegnet efter søgeordet bevirker at der søges på alle endelser, f.eks. neonatalafdeling, neonatalafdelinger, neonatalpleje osv. og du får derfor flere resultater end hvis du blot søger på det konkrete ord.

Som resultat fik jeg 11 titler, som alle så relevante ud. Du kan vælge at begrænse resultatet til danske titler - det giver 8 titler, hvor jeg klipper et par stykker ind her:

BOG
Weis, Janne
Familiecentreret pleje i en højintensiv neonatalafdeling : udvikling af en metode til at styrke samarbejdet mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle
114 sider
Forlag: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Serie: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet ; nr. 123/2007 Opstilling i folkebiblioteker: 61.6011 Med resumé på engelsk Øverst på titelsiden: Kandidatuddannelsen i sygepleje Med litteraturhenvisninger og internetadresser
ISBN-13: 978-87-91756-68-9
Pris ved udgivelsen: hf.: pris ikke oplyst.

BOG
Sundhedskoordination omkring for tidligt fødte børn, del 1 : koordination og sammenhæng for familier med for tidligt fødte børn : et forsøgsprojekt der skal forbedre den sundhedsmæssige indsats Anne Brødsgaard
78 s., illustreret (nogle i farver)
Forlag: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kontoret for Intern Service
Emne: Præmatur-børn ; Neonatal-afdeling ; Sundheds-fremme ; Sundheds-pleje
ISBN: 8798831305

TIDSSKRIFTARTIKEL
Samarbejde om de små
Charlotte Rørth

Serie: Præmature børn
I: Sygeplejersken. - Årg. 97, nr. 10 (1997). - S. 18-21
Emne: Viborg Sygehus ; for tidligt fødte ; børn ; barnepleje ; sundhedspleje ; forældrerådgivning Bedre omsorg og pleje til familier med for tidligt fødte børn er formålet med samarbejde mellem neonatalafdelingen på Viborg Sygehus og amtssundhedsplejersken

BOG
Det muliges kunst : forebyggelse af kriser, støtte til vækst i småbarnsfamilien redigeret af Anne-Jette Bartholin, Birgit Erichsen
193 sider
Forlag: Hans Reitzel
Emne: graviditet ; fødsel ; småbørnsfamilier ; forebyggelse ; sygdomme ; kriser ; omsorg ; for tidligt fødte ; kuvøsebørn Opstilling i folkebiblioteker: 61.68 Anbefalet litteratur: side 185-189 ; Litteraturhenvisninger
ISBN: 87-412-3304-2
Pris ved udgivelsen: hf.: kr. 198,00.
Indhold: Uffe Juul Jensen: Etik, moral og valg. Birgit Erichsen: Graviditetens og fødslens psykologi. Hanne Kjærgaard Nielsen: Ressourceidentifikation og risikoopsporing hånd i hånd / Hanne Kjærgaard Nielsen, Vibeke Weirum Knudsen og Karen Vitting Andersen. Rebekka Haugsted: Børnepsykologens rolle i relation til bearbejdelse af det "almindelige" graviditets- og fødselsforløb ; Tab i forbindelse med fødsel. Else Guldager: Sundhedsplejerskearbejde i småbørnsfamilier / Else Guldager og Helene Mortensen. Niels Michelsen: Børns sundhed nu og i år 2000 ; Fremtidens forældre. Anne Vegner: Plejen af det præmature barn / Anne Vegner, Charlotte Rahbek og Winnie Schmelling Spanggaard. Cecilia Virgin: Kængurumetoden - moderen som naturens kuvøse ; Neonatalplejen år 2000
Indhold: Marie Gammeltoft: Psykisk syge gravide, fødende og småbørnsforældre. May Olofsson: Gravide med misbrugsproblemer. Michael Juhl Lassen: Stofmisbrugende gravide og småbørnsfamilier i døgninstitutionsbehandling. Ole Henrik Nielsen: Konsekvenserne af prænatal diagnose af en fosteranomali. Anne-Jette Bartholin: Småbarnsfamilien i krise-koordinering af den forebyggende indsats. Lene Lind: Det forebyggende og behandlende arbejde i daginstitutionen

Titlerne dækker over både tidsskriftartikler og bøger og du kan bestille dem til afhentning på dit sædvanlige bibliotek ved at klikke på "bestil bog/artikel" og følge vejledningen eller du kan få biblioteket til at bestille titlerne til dig.

Held og lykke med opgaven.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage