Tidligere svar

Sidetal på artikel

Spørgsmål

Jeg har brug for sidetal på denne artikel:Hans Jacob Debes: ”Færøerne og Norge. En tusindårig forbindelses begyndelse, førløb og afslutning”. Norsk Historisk Tidsskrift nr. 1. 1995

Svar

Den nævnte artikel er omtalt således i den norske biblioteksdatabase Bibsys:

Debes, Hans Jacob:
Færøerne og Norge : en tusindårig forbindelses begyndelse, forløb og afslutning
ARTIKEL: Historisk tidsskrift (Oslo : trykt utg.). . - 74 :1995 :1. - S.[22]-56.

så altså sidetallet er: s. (22)-56

30-05-2018

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive