Tidligere svar

Børnehjem i Danmark

Spørgsmål

1) Findes der en oversigt over børnehjem i Danmark (evt. en sammenslutning / forening af dem)?
2) Hvad er børnehjemmenes retsgrundlag (§§)?
2) Hvem har tilsynet, og hvor ofte skal det finde sted?

Svar

1)
Her er et link til den offentlige tilbudsportal(Vælg "struktureret søgning", og evt. "tilbudstyper"):
http://www.tilbudsportalen.dk/portal

Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge:
http://www.fadd.dk/index.php?idkategori=20

Søgninger på de gule sider og lignende steder på ordene børnehjem og døgninstitutioner, bosteder, opholdssteder, m.m. - jeg tror dog, at Tilbudsportalen, nævnt herover, er bedre at bruge:

http://rubrikker.degulesider.dk/opslag/find-br---ce-boernehjem.php

http://firma.eniro.dk/query?what=cs&search_word=B%F8rn-%20og%20ungecentre&partnerid=google&gclid=CKq...

http://firma.eniro.dk/query?what=cs&lang=&ax=&search_word=d%F8gninstitutioner&geo_area=

2)
Der skelnes mellem:
Opholdssteder for børn og unge, det vil sige private anbringelsessteder, der er godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune, jf. servicelovens § 142, stk. 5

og: Døgninstitutioner for børn og unge, jf. servicelovens § 67
- se Serviceloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=20938

Se vejledning til Serviceloven (brug browserens søgefunktion til at finde "anbringelsessteder" og §142 på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20741

Se på Velfærdsministeriets hjemmeside, - vælg undergruppering af emnet "anbringelsessteder" ude til venstre på siden:
http://www.social.dk/ministeriets_omraader/boern_unge_og_familie/anbragte_boern_og_unge/anbringelses...

3)
Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private
opholdssteder og private botilbud:
http://www.social.dk/lovgivning/reglerogafgoerelser/allegaeldende/Serviceydelser/index.aspx?id=56f89...

Fra Håndbogen om anbringelsesreformen: om tilsyn:
http://anbringelsesreformen.servicestyrelsen.dk/wm140320

Ikke helt det, du beder om men måske anvendeligt:
http://www.sl.dk/Socialpædagogen/Arkiv/2008/2008-02/LOS%20-%20Opholdsstederne%20får%20kvalitetsmærke.aspx

Da jeg synes, det er en ordentlig mundfuld, jeg har sendt dig her, og da jeg er lidt i tvivl om, om mit svar dækker dit behov, vil jeg også give emailadressen til Servicestyrelsen:

servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive