Tidligere svar

genbrug af serveret mad

Spørgsmål

Jeg er kommet i tvivl om det er lovligt, først at servere maden for efterskole-eleverne, ude ved bordene (kl.12), og efter dette tage den tilbage til køkkenet igen, og genbruge den enten kl.18 eller dagen efter kl. 12? Det burde ikke være okay, da de jo ikke ved om folk har gjort noget ved maden, mens den har stået på bordene.

Svar

På Fødevarestyrelsens hjemmeside står der:

Hygiejne
Al behandling af fødevarer kan indebære en sundhedsmæssig risiko. F.eks. kan forkert opbevaring og utilstrækkelig opvarmning eller nedkøling føre til vækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Derfor er fødevarelovens krav til fødevarevirksomheders behandling og salg af fødevarer, herunder tilberedning i storkøkkener, institutioner m.m. fastsat udfra hensynet til den hygiejnemæssige sikkerhed og dermed menneskers sundhed. Lovgivningen på området skal ses som en forebyggende foranstaltning, der skal sikre sunde fødevarer.

Ansvar
Der findes en række bekendtgørelser med regler, som fødevarevirksomheder skal overholde. Den, der behandler eller sælger fødevarer, er ansvarlig for at bestemmelserne i fødevarelovgivningen overholdes. Dette indebærer altså bl.a. et ansvar for, at madlavningen foregår på en hygiejnisk forsvarlig måde, så fødevarerne ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning eller påvirker andre fødevarer i skadelig retning.

Du kan læse mere her : http://www.altomkost.dk/Mad_i_skole_og_institution/Hygiejne/forside.htm

og selve fødevareloven kan du finde her :
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87610

Du kan regne med, at personalet i køkkenet kender loven og ved at de har ansvaret. Hvis de har på fornemmelse at der udøves "hærværk" mod maden, så gør de forhåbentlig noget ved det.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive