• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvad er retsmedicin?

Spørgsmål

hvad er retsmedicin helt præcist?

Svar

Her er en definition på retsmedicin:
Lægeligt fagområde, der siden beg. af 1600-t. varetager undersøgelser i retslig sammenhæng, fx retslægeligt ligsyn og retslægelig obduktion efter selvmord, drab, mistanke herom samt død ved ulykkestilfælde. Desuden foretages undersøgelse af volds- og voldtægtsofre samt retskemiske undersøgelser, herunder undersøgelse af alkoholindhold i blodet. Et særligt retsmedicinsk fag er retsodontologi, der ved tandundersøgelser medvirker ved identifikation af uigenkendelige dødsofre.

Og her om en retsmediciners arbejde http://da.wikipedia.org/wiki/Retsmediciner:
En retsmediciners arbejde er at lave en obduktion af en død person, for at finde ud af identitet, alder og ikke mindst dødsårsag.
For at blive retsmediciner skal man have uddannet sig som læge, og have haft en turnusuddannelse, hvor du i 18 måneder prøver forskellige arbejdspladser. Herefter følger en 5-årig speciallægeuddannelse i patologisk anatomi og cytologi (vævs- og celleundersøgelser). For at blive ansat som retsmediciner skal du foruden dit speciale have udført videnskabeligt arbejde svarende til en ph.d. samt have udgivet et antal videnskabelige artikler. Som retsmediner arbejder du for politiet, og hjælper dem med at finde beviser.

Her kan du læse om uddannelsen til retsmediner:
http://www.ug.dk/erhverv.aspx?article_id=jobb-patolog

Og om arbejdet:
http://www.helse.dk/artikler/detail.asp?id=626

Jeg kan anbefale denne bog, som giver et meget fint billede af et retsmediciners arbejde:

BOG
Geertinger, Preben
Af en retsmediciners bekendelser / Preben Geertinger. - 1. minibackudgave, 1. oplag. - Kbh. : Rosinante, 2002. - 220 sider. - (Rosinante minibacks)
ISBN: 87-621-0298-2
Pensioneret retsmediciner Preben Geertinger (f. 1923) fortæller om sit liv som retsmediciner med obduktioner, kriminalsager og uløste gåder

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive