Tidligere svar

Legenden om Joakim og Annas gensyn

Spørgsmål

Hvorfra stammer legenden om Joakim og Annas gensyn uden for Jerusalems Gyldne port. Legenden skulle være nedskrevet år 300 og senere har billedkunstnere som Giotto og Lippi malet begivenheden.

Jeg er interesseret i, hvor legenden er nedskrevet og tilgængelig for mig i dag.

Svar

Jeg beklager det forsinkede svar - jeg håber, du kan bruge det alligevel.

Du skal have fat i de nytestamentlige apokryfe skrifter. Det kunne f.eks, være
http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=dpb_8775234629

Et andet sted at søge er i Søren Giversens: Oldkristne tekster. Se: http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=sb_2379953

Man skal have fat i det der hedder Jakobs Protoevangelium – men det kan optræde under flere forskellige navne. Se en eng. omtale i det lidt ældre katolske leksikon New Advent på Internettet: The Protoevangelium of James http://www.newadvent.org/fathers/0847.htm og i artiklen Apocrypha også i New Advent. Se siden: http://www.newadvent.org/cathen/01601a.htm

Man vil kunne supplere disse oplysninger med opslag i Bibelleksika eller Bøger om bibelen. Disse opslagsværker medtager ofte informationer om de skrifter der ikke kom med i Bibelen.

Men fortællingerne kom til at indgå i andre skrifter på flere forskellige sprog. Et sted at finde nogle af disse mange tekster på Internettet er: http://www.bible.ca/history/fathers/ANF-08/welcome.htm Gå ned til Apocrypha of the New Testament.

Her er et par forslag til bøger - fundet i http://www.bibliotek.dk. Navnlig i den sidste er der et fint sammenspil mellem teksten og dens senere anvendelse i kunsten.

BOG
Davidsen, Ole, f. 1950
Kristi fødsel : tekster og tolkninger år totusind
2000
XIII, 608 sider
Emne: Jesus ; Jesu fødsel ; bibelfortolkninger ; fortolkninger ; bibelstudier ; Mattæusevangeliet ; Lukasevangeliet ; Juleevangeliet
Opstilling i folkebiblioteker: 22.6
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-7739-504-2
Indhold: Fødselsberetningerne (De kanoniske fødselsberetninger ; Matthæusevangeliet 1-2 (Kristi fødsel ifølge Matthæus ; Jesu slægt ; Hovedfortællingen ; Jesu fødsel ; De vise mænd ; Herodes og jødernes konge) ; Lukasevangeliet 1-2 (Kristi fødsel ifølge Lukas ; Løftet om Johannes' fødsel ; Bebudelsen af Jesu fødsel ; Maria hos Elisabeth ; Johannes Døbers fødsel ; Jesu fødsel ; Simeon og Anna ; Den tolvårige Jesus i templet)) ; Barndomsevangelierne (De apokryfe barndomsevangelier ; Jakobs forevangelium ; Thomas' barndomsfortælling ; Det arabiske barndomsevangelium ; Det uægte Matthæusevangelium)

BOG
Jakobs Forevangelium og Det uægte Matthæusevangelium
1980
oversat og udgivet med indledning og billeder af Knud Banning
67 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker: 22.8
Oversat fra græsk
Litteraturhenvisninger
ISBN: 87-12-05602-2

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive