• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Forarbejder til lov

Spørgsmål

Hej, hvordan finder jeg forarbejderne til Arbejdsskadesikringsloven (ASL) § 17, stk. 4?

 

Svar

Der er ikke en umiddelbar let indgang til at finde forarbejderne til Arbejdsskadesikringsloven (ASL) § 17, stk. 4, idet den seneste version af Arbejdsskadesikringsloven er en såkaldt "lovbekendtgørelse", som er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og diverse ændringslove...

I databasen Retsinformation finder du den gældende Arbejdsskadesikringslov - og der er tale om LBK nr. 376 af 31/3-2020 - se dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/376

Den eneste vej er så - med udgangspunkt i den gældende Lovbekendtgørelse at arbejde dig bagud i lovgivningen, indtil du støder på en egentlig "lov", idet en lov skal igennem 3 behandlinger i Folketinget - og det er disse forhandlinger i folketingssalen - med tilhørende skriftlige bemærksninger, betænkninger, evt. tillægsbetænkninger mv. - som kaldes en lovs forarbejder...

Med udgangspunkt i LBK nr. 376 af 31/3-2020 arbejdede jeg mig bagud i Retsinformation til:

LBK nr. 977 af 9/9 -2019, videre bagud til:

LBK n.r 216 af 27/2 - 2017, videre bagud til:

LBK nr. 278 af 14/3 - 2013, videre bagud til:

LBK nr. 848 af 7/9-2009, videre bagud til:

LBK nr. 154 af 7/3-2006, videre bagud til:

LOV nr. 422 af 10/6-2003

Du skal altså helt tilbage til 2003 for at finde en lov, der er blevet behandlet i Folketinget. Du finder denne lov (markeret "historisk", idet der ikke er tale om en gældende lov..) her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/422

I venstre side finder du så overskriften Sagsforløb 2002/1 LF 216 - og når du klikker på symbolet >  ved siden af overskriften åbnes muligheden for at finde de forskellige forarbejder:

Skriftlig fremsættelse af lovforslag

Lovforslag som fremsat - og det er her du finder bemærksningerne til lovforslaget - dels generelle bemærksninger, dels bemærkninger til de enkelte paragraffer... 

Udvalgsarbejde

Betænkning over lovforslag

Lovforslag som vedtaget

Jeg har tjekket ordlyden i Arbejdsskadesikringsloven (ASL) § 17, stk. 4 - som den er formuleret i den gældende lovbekendtgørelse (LBK nr. 376 af 31/3-2020) og sammenholdt den med ordlyden i "hovedloven" (LOV nr. 422 af 10/6-2003) - og ordlyden er helt identisk - nemlig således:

"Stk. 4. Erstatning for tab af erhvervsevne til et barn med fosterskade, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, eller til et barn med sygdomme som følge af påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen, jf. § 7, stk. 2, kan tidligst ydes fra det 15. år."

Jeg håber, at min forklaring til at finde de ønskede forarbejder er til at forstå - hvis ikke er du meget velkommen til at henvende dig igen.     

24-03-2021

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive