Tidligere svar

Det praktisk/musiske i Kristendomsundervisningen

Spørgsmål

Jeg skal i gang med at skrive min bacheloropgave( læreruddannelsen) omkring det praktisk/musiske i Kristendomsundervisningen. Kender I noget litteratur som ligger inde for dette?

Svar

Prøv at søge i http://bibliotek.dk

fritekst=kristendomsundervisning? musis?

Det giver kun tre referencer, men der er i hvert fald en helt relevant imellem.

Hvis du søger således: fritekst=kristendomsundervisning? musi?
så giver det lidt flere referencer.

Desuden kan du se på uvm.dk under Fælles Mål som er faghæfter inden for de forskellige fag. Vælg kristensdomskundskab http://www.faellesmaal.uvm.dk/
Der kan du se hvilke krav der stilles til eleverne og havd de skal igennem i undervisningen.

Her er også et par titler der måske kan være relevante. De kan slås op i bibliotek.dk og bestilles til dit bibliotek.

Salmer i spil : salmer i undervisningen - 0.-3. klasse / Jytte Blanner
og Hanne Margrethe Tougaard ; illustrationer af Mikael Nielsen ;
redaktion: Maria E.B. Grun og Trine Møller Madsen. - 1. udgave. - Kbh. :
Det Kgl. Vajsenhus, 2007. - 142 sider : ill. ; 28 cm + 1 cd i lomme

Det Kgl. Vajsenhus. VAJ 001
15 gamle og nye salmer fra Den danske salmebog, der kommer rundt om
højtiderne, årstiderne, døgnet og dåben. Materialet lægger op til
tværfagligt samarbejde mellem musik, dansk, kristendom, billedkunst og
natur/teknik
For sangstemme med becifring
Cd: Salmer i spil / Sakskøbing Kirkes Kor ; Flemming Chr. Hansen,
orgel ; dirigent: Flemming Chr. Hansen
Indhold: I østen stiger solen op. Lysets engel går med glans. Nu
titte til hinanden. Op, al den ting, som Gud har gjort. Det første
lys er ordet, talt af Gud. Barn Jesus i en krybbe lå. Et barn er
født i Betlehem. Dejlig er jorden. Opstanden er den Herre Krist.
Påskeblomst! hvad vil du her. Se, hvilket menneske. Frydeligt med
jubelkor. Vi pløjed og vi så'de. Tunge, mørke natteskyer. Gud Fader os bevare
Emne (DBC): salmer
Målgruppe (DBC): for indskoling * for 1. klasse * for 2. klasse * for 3.
klasse * for børnehaveklasser
Form (DBC): salmer * undervisningsmaterialer
Biplacering: 78.683 * 78.6521
ISBN 978-87-7524-149-1 : spiralryg : kr. 298,00 (9788775241491)

Som en helle midt i larmen : salmer i undervisningen - 4.-6. klasse /
Lotte Demant og Jens Jermiin Nielsen ; redaktion: Maria E.B. Grun og
Trine Møller Madsen. - 1. udgave. - Kbh. : Det Kgl. Vajsenhus, 2007. -
144 sider : ill. ; 28 cm + 1 cd i lomme

Det Kgl. Vajsenhus. VAJ 002
20 salmer fra Den danske salmebog. Materialet lægger op til
tværfagligt samarbejde mellem musik, dansk, kristendom og billedkunst
For sangstemme med becifring
Cd'en indspillet i Sneum Kirke 2003 og 2007, Billund Kirke 2005,
Tønder Kristkirke 2006 og Ribe Domkirke 2004
Indhold: Herre Gud, dit dyre navn og ære / Sneum-Tjæreborg Kirkers
Børne- og Ungdomskor ; Birgit Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen.
Befal du dine veje / Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor ; Kristjan
Piirimets, orgel ; dirigent: Egon Mortensen. Lille Guds barn, hvad
skader dig / Sneum-Tjæreborg Kirkers Børne- og Ungdomskor ; Birgit
Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen. Sorrig og glæde de vandre til
hobe / Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor ; Kristjan Piirimets, orgel
; dirigent: Egon Mortensen. Du kom til vor runde jord / Rødding Kirkekor ; Steen Wrensted Jensen, orgel ; dirigent: Line Hahn
Kristensen. Det var ikke en nat som de andre / Rødding Kirkekor ;
Steen Wrensted Jensen, orgel ; dirigent: Line Hahn Kristensen.
Velkommen igen, Guds engle små / Rødding Kirkekor ; Steen Wrensted
Jensen, orgel ; dirigent: Line Hahn Kristensen. Hil dig, Frelser og
Forsoner / Sneum-Tjæreborg Kirkers Børne- og Ungdomskor ; Birgit
Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen. Krist stod op af døde / Sneum-
Tjæreborg Kirkers Børne- og Ungdomskor ; Birgit Antonsen, orgel ;
dirigent: Pia Hansen. Du satte dig selv i de nederstes sted / Billund
Kirkes Børne- og Ungdomskor ; Kristjan Piirimets, orgel ; dirigent:
Egon Mortensen. Nu bede vi den Helligånd / Sneum-Tjæreborg Kirkers
Børne- og Ungdomskor ; Birgit Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen.
I al sin glans nu stråler solen / Sneum-Tjæreborg Kirkers Børne- og
Ungdomskor ; Birgit Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen. Betesda-
søjlernes buegange / Ribe Domkirkes Børne- og Ungdomskor ; Birgitte
Ebert, orgel. Uberørt af byens travlhed / Sneum-Tjæreborg Kirkers
Børnekor ; Birgit Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen. Den signede
dag med fryd vi ser / Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor ; Kristjan
Piirimets, orgel ; dirigent: Egon Mortensen. Nu ringer alle klokker mod sky / Sneum-Tjæreborg Kirkers Børne- og Ungdomskor ; Birgit
Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen. Morgenstund har guld i mund /
Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor ; Kristjan Piirimets, orgel ;
dirigent: Egon Mortensen. Det dufter lysegrønt af græs / Sneum-
Tjæreborg Kirkers Børnekor ; Birgit Antonsen, orgel ; dirigent: Pia
Hansen. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord / Sneum-Tjæreborg
Kirkers Børnekor ; Birgit Antonsen, orgel ; dirigent: Pia Hansen.
Tunge, mørke natteskyer / Ribe Domkirkes Børne- og Ungdomskor ;
Birgitte Ebert, orgel
I udstillingssamlingen placeret i gruppe: 62 *

Emne (DBC): salmer
Form (DBC): salmer
Målgruppe (DBC): for 4. klasse * for 5. klasse * for 6. klasse
Form (DBC): undervisningsmaterialer
Biplacering: 78.683 * 78.6521
ISBN 978-87-7524-150-7 : spiralryg : kr. 298,00

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive