• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Implementering af kompetencer sundhedsvæsen

Spørgsmål

ønsker bøger , titler på læsestof ang implementering af kompetencer.Implementeringsteorier ? processer , hvad hæmmer , hvad fremmer. Skal bruge det til en synopsis om emnet

Svar

Vi beklager at din første mail ikke er nået os, jeg kan ihvertfald ikke finde den i vores base.
Men her er nogle forslag:

Bøger
Fra teori til praksis - effekt af efteruddannelse : udvikling af sygeplejekvalitet gennem implementering af udbyttet af efteruddannelse / [af] Inger Vibeke Svan{e}kier. - [Kbh.] : Dansk Sygeplejeråd, 1984. - 96 sider, 21 cm. - (Faglig informationsserie ; nr. 16)

Fælles problemløsning : en metode til implementering af kommunikationshjælpemidler / forfattere Eva Björck-Åkesson, Bitte Rydeman og Gerd Zachrisson ; bearbejdning, cases og oversættelse Emmy Kjelmann ; redaktør Marianne Henriksen. - [Tåstrup] : Hjælpemiddelinstituttet, 2004. - 71 sider : ill.

Hauen, Finn van, Den lærende organisation. Industriens forlag. 1995

Qvortrup, Lars, Det lærende samfund. Gyldendal, 2006

Den lærende organisations begreber og praksis. Ålborg universitetsforlag, 1998

Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk forlag, 2003

Det samarbejdende menneske. teambuilding for "Den lærende organisation". Peter Asschenfeldts nye Forlag, 1998

Det fysisk aktive sygehus : definition og strategi for implementering. - Kbh. : Sekretariatetfor Netværk af Forebyggende Sygehuse i Danmark, 2004. - 66 sider : ill., 30 cm

Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet : en lærebog / redaktion Johan Kjærgaard ... [et al.]. - 1. udgave, 4. oplag. - Kbh. : Munksgaard Danmark, 2008. - 288 sider : ill.

Imellem oplevelse og handling : et forskningsprojekt om fysioterapi og sundhedspædagogik / Karin Balling, Anne Marie Byrjalsen, Alice Gjellerod. - [Holstebro] : Fysioterapeutskolen i Holstebro, 1996. - 121 sider, 30 cm

Projektstyringens problemer og værktøjer : fra kaos til resultat / Preben Melander (red.) ; forfatterne: Søren Christensen ... [et al.]. - 3. udgave. - Kbh. : Jurist- og Økonomforbundet, 2007. - 286 sider : ill.

Artikler:

Om implementering
Svanekier, Inger Vibeke
I: Seminar om udvikling / [redigeret af: Birgit Larsen, Inger Vibeke Svanekier, Birthe Kjærgaard-Jensen]. - cop. 1983. - S. 14-22, 54-56

Etablering af en teoretisk forankret patientskole
Lautitzen, Lone Boysen ; Levinsen, Vinie H.
I: Sygeplejersken. - Årg. 108, nr. 23 (2008). - S. 62-64 : ill.

Praksisnær problemløsning : Eller "Implementering" af teoretiske modeller?
I: Social kritik. - nr. 89. - 2003. - S. 48-61

Implementering - af hvad og hvorfor?
Giøng, Klaus
I: Socialrådgiveren. - Årg. 59, nr. 12 (1997). - S. 18-19

Larsen, Bøje
Implementering : det værste vrøvleord i mands minde
I: Teori & praksis. - 2001. - S. 361-405

Denne er beregnet til folkeskolelærere, men kan alligevel være værd at se på:

Artikelsamling om læringsstile / af Rita Dunn ; udvalgt og redigeret af Peter Andersen og Hans Wagner ; oversættelse: Sophie Ellgaard Larsen. - 1. udgave, 1. oplag. - Frederikshavn : Dafolo, 2003. - 164 sider : ill.
Originaltitel: Everything you need to successfully implement a learning-styles instructional program
Med litteraturhenvisninger
Artikler af Rita Dunn og enkelte andre om læringsstile eller måder at lære på, læseundervisning, undervisningsstil og fleksible læringsmiljøer. Med eksempler på konkrete materialer og gode råd om, hvordan man selv fremstiller dem

Engelske titler:

Nursing research : methods, critical appraisal and utilisation / Zevia Schneider, Doug Elliott ; hristine Beanland. Geri LoBiondo-Wood, Judith Haber. - 2. ed, repr.. - Marrickville, NSW : Elsevier Pty Limited, 2004. - xiii, 487 s. : ill.
ISBN: 0729536653

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive