Tidligere svar

SSO, Social mobilitet og mønsterbrydning

Spørgsmål

Hej, jeg sidder og skriver en sso i samfundsfag B, og mangler materialer, hvad kan i anbefale?

Her er opgaveformulering:

Opgaveformulering: Social mobilitet og mønsterbrydning blandt befolkningen i Danmark med anden etnisk baggrund Det har vist sig vanskeligt, trods politiske indsatser, at få danskere til at bryde den sociale arv. På trods af en del vanskeligheder har det imidlertid vist sig at unge, især kvindelige, danskere med indvandrerbaggrund har vist sig gode til det. Der ønskes på den baggrund en besvarelse af følgende:

Hvordan går det med den sociale mobilitet og mønsterbrydning blandt unge med indvandrerbaggrund i Danmark?

Opgaven skal indeholde: En redegørelse for hvad social mobilitet og møsterbrydning er, samt en redegørelse for hvorfor det er så svært. Inddrag begreber fra Pierre Bourdieus teorier.

En analyse af hvordan det går med den sociale mobilitet og med mønsterbrydning blandt forskellige grupper af danskere med udenlandsk baggrund.

Diskuter, hvad man fra politisk side kunne gøre for at hjælpe på mulighederne for at danskere med anden etnisk baggrund ville kunne bryde den sociale arv.

Svar

Udover problemformuleringen havde det været fint at vide noget om, hvilket materiale, du selv har fundet, så jeg ikke foreslår dig det samme. Men her er et par bud:

Om social mobilitet og mønsterbrud - se denne e-bog hos Systime. Du har foementlig adgang til den via din skole: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=581

Faktalink har også en god gennemgang af emnet: https://faktalink.dk/titelliste/social-arv-og-udstoedelse

En række artikler om social mobilitet på uddannelsesguiden.dk - prøv at skimme nogle af disse for at se, om der er noget her, du kan bruge. https://www.ug.dk/search/social%20mobilitet

For at få dugfrisk statistik over social arv (social mobilitet) i en dansk kontekst, kan du se nærmere på opslagene på denne underside hos Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/social-arv

Bordieau findes der en stor mængde litteratur om, men måske er denne en god indføring, du kan bruge? https://samfundslitteratur.dk/bog/bourdieu-begyndere - du kan få hjælp af dit lokale bibliotek til at bestille den hjem.

Jeg håber at dette kan hjælpe dig videre. Held og lykke med opgaven. :-)

 

19-03-2021

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive