Tidligere svar

Avisanmeldelser

Spørgsmål

Hvilke aviser har der været anmeldelse af udstillingen fra 15. september og frem

KONTRAPUNKT
RICHARD MORTENSEN & CARL MAGNUS
15. september 2012 - 13. januar 2013

Richard Mortensen.
I dansk billedkunst henover midten af det 20. århundrede er Richard Mortensen (1910-1993) og Asger Jorn (1914-1973) de mest fremtrædende. De repræsenterer hver sin fløj i datidens stilistiske strømninger, henholdsvis De Konkrete og De Spontane.

Richard Mortensens arbejde med konkret maleri fra 1948 til 1985 danner baggrund for denne udstillings tema. Mortensen er bosat i Frankrig fra 1948 frem til 1964, og i denne periode er han ikke alene nationalt men internationalt set den betydeligste skikkelse i konkret maleri. Men perioden er også overgangen mellem dansk modernisme og postmodernisme. Da Mortensen i 1964 vender tilbage til Danmark er han og andre kunstnere udgået fra modernismen udsat for stærkt modspil. Unge fremadstormere vil have kunsten ind i hverdagen og agerer med performance og happening.

Situationisterne er en del af protestbevægelsen med Jens Jørgen Thorsen og Jørgen Nash som hoved-aktører. En anden aktør er svenske Carl Magnus (f. 1943). Efter sin deltagelse i protestbevægelserne udvikler Carl Magnus, som de fleste andre i protestbevægelserne, en stærk personlig udtryksform, og han bliver en væsentlig bidragyder til den skandinaviske postmodernisme, som udstillingens værker fra 1985 til 2012 viser.

Carl Magnus.
Modernisten Richard Mortensen tager i den her nævnte periode forskud på det, der skal blive til post-modernisme. Han foretager en dekonstruktion af det i billedkunsten betegnede konkret maleri. Modsat er det med postmodernisten Carl Magnus, der forbinder sin egen tid med et tilbageblik til modernismens konkret maleri. I en sammenligning af de to kunstneres værker i midten af 1980erne ses et samspil, der har givet udstillingen titlen Kontrapunkt.

Begge kunstnere udfører med ganske få midler et omfattende arbejde med at skabe rum. Forskudte rum; tomme rum; fortættede rum; rum på vej ud af form på vej til ny form; rum, der foldes ud.

Richard Mortensen taler om ?det ægformede rum?, som omfatter ét rum mellem betragter og maleri og et imaginært rum ?bag? maleriet. Carl Magnus taler om det reversible rum, hvor én konkret form gentages gennem vending og drejning til overraskende formuleringer af rum.

Udstillinger peger ikke alene på de to kunstneres særpræg, deres fælles områder og modsætninger, men tillige på, hvad minimal brug af linje og farve kan gøre med stor effekt for oplevelse af rum.
´på Sønderjyllands kunstmuseum

Svar

Foreløbig har jeg kun fundet én anmeldelse, nemlig af Lars Ole Knippel i Jyllands Posten d. 23. september 2012. Overskriften på den er "Dansk-svensk dialog og slagsmål". Jeg må ikke sende anmeldelsen elektronisk; men du kan få dit lokale bibliotektil at finde den til dig og printe den.
Det kan sagtens komme flere anmeldelser i de kommende uger.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive