• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Statistik om svindel på internettet

Spørgsmål

Jeg laver et projekt, omkring scam altså at man køber noget uden at få produktet, eller at det er blevet forfalsket, eller i dårligere stand end man har fået oplyst.

Jeg er interreseret i at vide hvor mange der bliver udsat for det her, og meget gerne nogle tal på det. har selv kigget under politiets statistik, men fandt kun økonomisk kriminalitet, som dsv er for bredt.

Søger også om hvorfor at politiet ikke tager scam mere alvorligt, da jeg ved en undersøgelse har fundet ud af, at man afviser 85% af de sager som der omhandler scam. og om man kan komme i kontakt med en politimand der beskæftsiger sig inden for det område?

 

Svar

Jeg har forstået, at du med begrebet "scam" tænker på det faktum, at folk, som handler på nettet bliver udsat for svindel på den ene eller anden måde: enten ikke modtager produktet, de har betalt for - eller modtager et dårligere produkt - fx en kopivare i stedet for den ægte vare...

Jeg har anvendt søgeord som snyd / svindel kombineret med (inter)nethandel /handel på nettet - og jeg  har fundet frem til nogle artikler, som ser  meget relevante ud, fx artiklen "Danskerne bliver snydt: Svindel med nethandel fordoblet på tre år" bragt på websitet ehandel.dk - se her:

https://ehandel.dk/danskerne-bliver-snydt-svindel-med-nethandel-fordoblet-paa-tre-aar/

I den artikel henvises der til en undersøgelse foretaget af Københavns Universitet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, men på Det Kriminalpræventive Råds egen hjemmeside står der, at der er tale om et "estimat" - se her:

https://dkr.dk/nyheder/2018/nov/nethandel-heltsikkert/

Jeg citerer fra artiklen: 
"Sammen med Københavns Universitet har DKR estimeret, at omkring 44.000 danskere var udsat for bedrageri ved nethandel i 2017. Det er næsten en fordobling på tre år."

Jeg kan finde nogle fine rapport om dit emne - men desværre er den nyeste rapport udgivet i 2018 - indeholder tal for 2017 - se rapporten her:
https://dkr.dk/media/13026/internetkriminalitet-2017-final.pdf

Rapporten indledes med et fint resumé og indeholder et kapitel om "bedrageri ved internethandel".

En lignende rapport fra 2013 finder du her:
https://www.dkr.dk/media/10083/kriminalitet-i-en-digitaliseret-verden-samlet-rapport.pdf

Se Det kriminalpræventive Råds hjemmeside med oplysninger om IT-kriminalitet i det hele taget - og her  finder du links til diverse rapporter om IT-kriminalitet - og dit emne er en del af IT-kriminaliteten.. - Se mere her:
https://dkr.dk/it/it-kriminalitet-i-tal/

Du kan også finde relevant statistik på Danmarks Statistiks hjemmeside - og jeg vil anbefale dig at anvende indgangen via "Emnesiderne" -  og du finder emnet Kriminalitet  som et underemne under emnet Levevilkår - se her: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/kriminalitet

Når du er inde på underemnet Kriminalitet - klikker du på linket Nyheder og publikationer  - og videre på diverse overskrifter:

Nyt - hvor du finder de seneste numre af tidsskrifter Nyt fra Danmarks Statistik - som både indeholder tal og oplysninger om emnet om det pågældende emne - og her henvises til konkrete tal i den statistiske database - men prøv i første omgang blot at koncentrere dig om de tal du finder i Nyt ... 

Analyser  - her ligger links til eventuelle analyser,  men her ligger ikke en analyse, der er relevant for dit emne..

Publikationer  - her finder du årspublikationen "Kriminalitet" - nyeste årgang er 2018 - og den bør du kigge nærmere på..

Bag tallene - som er en journalistisk vinklet nyhedsbrev - og her ligger faktisk en artikel af relevans for dit emne - se her:https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-09-09-hvert-ellevte-aeldre-offer-for-it-kriminalite...

 

Du spørger til en forklaring på, hvorfor politiet ikke tager "scam" alvorligt -  men det har jeg svært ved at finde til dig, da jeg flere steder kan læse, at Politiet "opprioriterer" arbejdet med IT-kriminalitet. - Se fx denne artikel:
https://politi.dk/rigspolitiet/nyhedsliste/lcik-aarsanalyse/2020/06/24

Af den artikel fremgår det, at Politiet i 2018 oprettede et landsdækkende center for indledende efterforskning og forebyggelse af sager om it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) - og dette center har udarbejdet en analyse om om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2019 - og du kan finde et sammendrag af analysen her:

https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/nyheder/itrelateret-konomisk-kriminal...

I den analyse finder du mange tal af relevans for din opgave.

Kig nærmere på de forskellige hjemmesider/rapporter, jeg her har fundet til dig, og så er du velkommen med eventuelle uddybende spørgsmål.
Held og lykke med opgaven.

02-12-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive