• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Lemminger

Spørgsmål

Hvorfor begår lemminger masse selv mord?

Svar

Det gør de faktisk heller ikke! På denne engelske side, som kræver, at dit bibliotek har tegnet licens (http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=9&sid=78e658a2-ea23-46d8-9bea-6203f224e646%40session...)står:

"When food is scarce lemmings will gather together to find better living conditions. It was once thought that lemmings threw themselves off cliffs, committing suicide. Actually, large groups were migrating to find better food sources and some of them died along the way".

Altså at de p.g.a. fødemangel samles i flokke for at drage ud og finde mere og så går nogle af dem til.

Og i det danske Aschehougs Leksikon står noget tilsvarende:

Lemming er især kendt for sine voldsomme bestandssvingninger, der typisk med 3-4 års mellemrum resulterer i, at dyrene starter massevandringer mod S og V, hvor de omkommer i tusindvis. Historien om, at de begår masseselvmord har dog ikke noget på sig. Vandringerne udløses af en for stor populationstæthed, som dels øger dyrenes stressniveau, og dels betyder, at mængden og kvaliteten af føden falder.
Adgang til disse 2 steder, kræver, at dit bibliotek har givet adgang til dem. Tjek deres hjemmeside, hvis du vil se svaret dér.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive