Tidligere svar

Dansk lovgivning på engelsk

Spørgsmål

Mon I kan henvise til et sted på nettet hvor jeg kan finde Sundhedsloven og cirkulære for jordemodervirksomhed oversat til engelsk?

Svar

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en engelsk oversættelse af nogle af paragrafferne af Sundhedsloven:
http://www.dkma.dk/1024/visUKLSArtikel.asp?artikelID=11547
Jeg kan ikke umiddelbart se hele loven oversat.

"Cirkulære om jordemodervirksomhed" findes på dansk på Jordemoderforeningens hjemmeside: http://www.jordemoderforeningen.dk/index.dsp?page=509
men selv om der her også findes oplysninger på engelsk, er cirkulæret ikke oversat.

Jeg vil derfor foreslå at prøve at kontakte
Jordemoderforeningen
Sankt Annæ Plads 30
Postboks 2217
1018 København K
Tlf.: 46 95 34 00
Fax.: 46 95 34 10
E-mail: sek@jordemoderforeningen.dk

og
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 72 26 90 00
E-mail: im@im.dk

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er tirsdag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage