Tidligere svar

vurderingskriterie for faglitteratur

Spørgsmål

Hvad betyder at en bog får bedømmelsen "fagligt niveau"? Jeg er ved at dokumenterer min litteratur i en universitetsopgave, og tænker på om jeg kan bruge bibliotek.dk som vurderingsinstants i min dokumentation, eftersom mine primære kilder er blandende mellem alment og fagligt niveau.
 

Svar

En del faglitteratur får tildelt fagkoder når de registreres og katalogiseres til den nationale fortegnelse, som bibliotek.dk er baseret på. Du skal således netop bruge bibliotek.dk. Nedenfor har jeg indsat koderne så du kan se hvilke betegnelser der bruges.

Kode for faglitteraturs niveau
Kode for faglitteraturs niveau kan angives som en 2-cifferkode i *x.
Der anvendes følgende koder:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

11-08-2013

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive