• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Torskegilde

Spørgsmål

hvorfra stammer ordet "Torskegilde"

Svar

I Ordbog over det danske sprog (ODS)står der:
Torske-gilde, et.

1) selskabelig sammenkomst, gilde, hvor der serveres (kogt) torsk.

2) (jf. I. Torsk 3.2; især spøg. og prov.) møde, hvortil skattevæsenet tilkalder skatteydere, hvis selvangivelse ikke anerkendes; ogs. om indkaldelse (i større kommuner) af en enkelt skatteyder. BerlTid. 16/4 1944.M.11.sp.4.

Men det fortæller ikke, hvorfra ordet stammer. I Vogel-Jørgensen: Bevingede ord. 6.udgave står:
Torskegilde - spøgefuld betegnelse for en skatteyders indkaldelse til skattevæsenet, når dette ikke vil anerkende hans selvangivelse. ODS har fundet udtrykket anvendt tidligst i Berl. Tid. 16/4 1944 og afleder iøvrigt denne betydning fra ordet Torsk brugt som skældsord ( også klap-, kvab- og dyndtorsk) i betydningen: fjols, fæ. -Da man ved torskegilder uden for skattevæsenet plejer at spise torskene, må meningen med ordet i den særlige betydning vel være den, at man kaldes op til ligningsmyndighederne for at æde sine egne torsk - dumheder - i sig igen.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive