• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvornår levede Dr. Matthias Steenstrup

Spørgsmål

Hvornår levede Dr. Matthias Steenstrup, medlem af "den danske folkeforening" og stifter af forlaget og foreningen "udvalg for folkeoplysnings fremme"(1866)?

Svar

Svaret finder du i

Dansk biografisk Leksikon / grundlagt af C. F. Bricka ; red. af Povl
Engelstoft under Medv. af Svend Dahl
Kbh. : J. H. Schultz, 1933-44. - 27 bd.

Han er født 1822 og død 1904 - fornavnet staves dog her med kun et "t": Mathias

Bogværket er ved at blive gjort tilgængeligt online, men man er desværre kun kommet til bogstavet L

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive