• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Takkerne i malteserkorset

Spørgsmål

takkerne i malteserkorset

Svar

I 1400-tallet (og stadigvæk) symboliserer takkerne bl.a. at ordenen var oprindeligt opdelt i syv, ved ankomsten til Malta i ni og efter 1462 i otte nationer eller tunger / langue eller linquæ. De enkelte nationer var: Aragonien, Auvergne, Castillen, Portugal, England, Frankrig, Bayern, Provence og Italien.
Efter den engelske reformation udgår den engelske langue.

En meget kendt symbolik er symbolikken om de otte lyksaligheder, som repræsenterer riddernes otte dyder.
I "Symboler og ideogrammer" af Carl G. Liungman (Aschehoug, 2003) står der på s. 58:
"Vi har malteserkorset, hvis otte spidser symbolioserer de otte ridderdyder: trofasthed, fromhed, gavmildhed, tapperhed, ærbarhed, dødsforagt, hjælpsomhed mod fattige samt forsvar af kirken".

Derudover kan der være andre fortolkninger.

20-10-2015

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive