Tidligere svar

Lov om græsslåning

Spørgsmål

lov om græsslåning af private grunde m.m.
sommerhus grunde villa grunde.
slåning p.g.a spredning af ukrudts frø

Svar

Den lovgivning der findes angående græsslåning af private grunde ser ud til at begrænse sig til bestemmelserne i

Cirkulære om vedligehold af rabatter, skråninger, grøfter m.v. langs offentlige veje. http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22286
Ellers er det noget grundejerforeninger fastsætter i deres vedtægter.

Har du konkrete problemer, vil jeg anbefale en henvendelse til advokatvagten, som findes i mange byer, nogle steder på bibliotekerne.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
AstridBiblioteket Sønderborg