• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Børns retssikkerhed på sundhedsområdet

Spørgsmål

Hej, jeg vil høre, om I har mulighed for, at komme med input til materiale i forhold til et juridisk speciale med et emne omkring børns inddragelse og rettigheder i sundhedsvæsenet?

Vi vil således gerne skrive et speciale med fokus på børns retssikkerhed på sundhedsområdet. Vi har erfaret, at sikring af børns ret til inddragelse og information sker gennem Sundhedslovens §20, som ikke rummer en formaliseret procedure for, hvordan inddragelsen skal ske. Vi finder det derfor interessant at arbejde med, hvorledes denne ret til inddragelse bedre kan sikres.
I den forbindelse har vi valgt at sammenligne det juridiske sundhedsområdet med det socialretlige område, da vi her ser en større konkretisering/formalisering af børns rettigheder gennem eksempelvis børnesamtale, ret til bisidder mv.
Vores tanke er derfor, at vi vil undersøge, om de socialretlige bestemmelser kan finde anvendelse/inkorporeres i den sundhedsretlige regulering, for dermed at kunne skabe en større retssikkerhed for børn.

Svar

Nu er jeg ikke super stærk mht. jura, men efter at have læst Sundhedslovens paragraf 20 og et par paragraffer ekstra slog det mig, at det måske kunne være en idé at se på, hvordan man i sundhedsvæsenet griber det an, når det gælder "patientinddragelse". Hertil kommer, at sundhed og sygdom og behandling heraf er et enormt område, men hvis du ud fra måder at praktisere patientinddragelse på, kan få idéer til en mere formaliseret procedure for, hvordan inddragelse skal ske for børn, så er du i gang.
Hvis det ikke fører til så meget, er du velkommen til at spørge igen.

Nedenstående er tænkt som en hjælp med referencer og eksempler.

Jeg startede med at søge i bibliotek.dk, ikke efter alle materialer, kun artikler på ordet patientinddragelse 
https://bibliotek.dk/
Her fik jeg blandt andet følgende hit (24 hits i alt):

Winther, Katrina Pitt: Systematisk patientinddragelse skaber nye udviklingsveje 
i: Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, årg. 94, nr. 8 (2018), s. 33-43:
https://www.paperturn-view.com/da/dssnet/tidsskrift-for-dansk-sundhedsvaesen-december-2018?pid=Mzk39...

Nogle af de andre artikler i listen kan måske også anvendes, tjek altid referencerne. I en af artiklerne var der en reference til Aarhus Universitetshospital. Her har man en hel del vedrørende patientinddragelse og det kunne måske være en god ide at henvende sig der.
Tjek disse links: 

Patientinvolvering - hvad og hvorfor?: 
https://www.auh.dk/fagfolk/patientinvolvering/patientinvolvering/patientinvolvering---hvad-og-hvorfor/

Patientinvolvering: 
https://www.auh.dk/fagfolk/patientinvolvering/

For god ordens skyld søgte jeg også efter emnet på engelsk i mine egne baser. Her brugte jeg ord som inclusion, children, healthcare. Et hit er:

O. Vaknin, R.Y. Zisk-Rony: Including children in medical decisions and treatment: perceptions and practices of healthcare providers. i: Child: care, health and development, årgang 37, nr. 4 (2011), s. 533-539.

Den anførte artikel kan skaffes fra det universitetsbibliotek (Syddansk Universitetsbibliotek), som jeg arbejder ved.

Jeg håber, at det anførte kan inspirere, og som jeg anførte til at begynde med - hvis det ikke er nok, må du endelig spørge igen.

 

15-11-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive