Tidligere svar

statistiske tal for luftforurening i danmark i de seneste år

Spørgsmål

Kan du give eksempler på artikler eller bøger med gode statistiske tal for luftforurening i danmark i de seneste år.

Svar

Har du prøvet at gå til den avancerede søgeside i bibliotek.dk?
http://bibliotek.dk/ava.php
skriv luftforurening
i det ene felt og
danmark
i det andet.

Du finder blandt andet denne digitale bog (nærlæs litteraturhenvisningerne):
Miljøprojekt, 1021
Titel: Luftforurening med partikler i Danmark
Emneord: Luft, partikler, trafik
Resume:
Rapporten gennemgår de sidste fire års forskning og undersøgelser af luftforurening med partikler i Danmark. Der er en detaljeret redegørelse for sammensætningen og kilderne til partikelkoncentrationen langs gader, målinger af PAH udedørs og indendørs og betydningen af partikler fra brændeovne samt modellering af tiltag, herunder betydningen af en eventuel miljøzone i København. Desuden gennemgås resultatet af tre danske studier af sundhedseffekter af partikelforureningen.

Den findes her:
http://www.miljoestyrelsen.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www.miljoestyrelsen.dk/udgiv/pub...

Du kan også kontakte Miljøstyrelsen for flere oplysninger:
http://www.mst.dk/Luft/M%C3%A5ling+af+luftforurening/

Endelig kan du se nærmere på DTVs bibliotekskatalog:
http://www.dtv.dk/

Det er på DTV litteraturen om måling af luftforurening er. Der findes også betalingsbelagte databaser, der beskæftiger sig med dit emne.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive