• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

lov om udlændinges adgang til landet mv. fra 1952,

Spørgsmål

Jeg skriver juridisk kandidatafhandling om afvisning af asylansøgere ved den danske grænse.

Jeg leder efter lov om udlændinges adgang til landet mv. fra 1952, samt forarbejder hertil, både betænkninger og andet lovmateriale, hvis det foreligger. Hvor finder jeg mon det?

Svar

Den lov du er ude efter er Lov nr. 224 af 7. juni 1952: Lov om udlændinges adgang til landet mv.

Lover er at finde i Lovtidende A, årg. 1952, s. 471-476. Lovtidende A findes ikke digitalt så langt tilbage, men jeg har indscannet loven fra den trykte udgave af Lovtidende, som vi har på mit bibliotek (Herning Bibliotekerne) - og den vedhæftes som fil...

På side 471 - nederst på siden finder du de henvisninger, du skal bruge for at få fat i de såkaldte "forarbejder" til loven, som alle er at finde i publikationen Rigstidende årg. 1951-52 - opdelt i forskellige bind:

Lovforslaget som fremsat (till. A)

behandlingen i hhv. Folketinget og Landstinget (blot angivet med hhv. Folket. sp.... og landst. sp....)

tilhørende betænkning (till. B)

lovforslaget som vedtaget (till. C)

som så efterfølgende er offentliggjort i Lovtidende som Lov nr. 224 af 7. juni 1952...

Rigsdagstidende ligger online tilgængelig i e-Folketingstidende - som du finder her:

https://www.folketingstidende.dk/da/e-folketingstidende

her udvælger du så (i scroll-menuen) samlingen 1951-52 - og den ligger her:

https://www.folketingstidende.dk/da/e-folketingstidende?session=19511

og så går du blot ind på de forskellige "bind/tillæg" - og når du har valgt et bestemt bind/tillæg får du mulighed for at klikke på et link Find spalte/side - og så kan du indskrive spaltehenvisningerne, som du finder i den vedhæftede fil fra Lovtidende A...

Du kan faktisk også anvende oversigten for den pågældende folktingssamling - som også ligger her i e-Folketingstidende - og lover er placeret under emnet "Folkeretlige forhold"..

Jeg håber, at du finder de ønskede dokumenter - der er i al fald digitaliserede...

 

 

06-03-2021

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive