• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Online adgang til 2 bøger

Spørgsmål

Jeg skriver pt. speciale fra Korea og vil derfor høre om der er mulighed for at få adgang til to bøger online?

Det drejer sig om:
1)
Anvisning for Opsynsfolkene ved Sindssygeanstalten i Viborg (1877)

2)
Sindssygeanstalten i Viborg : en undersøgelse af de første 300 patienters baggrund og vilkår i perioden 1877- ca. 1900 ,med udgangspunkt i en redegørelse for årsagerne til institutionens oprettelse og placering : speciale (2004).

Svar

Jeg har ikke kunnet finde en online udgave af de 2 ønskede titler..

Den første titel "Anvisning for Opsynsfolkene ved Sindssygeanstalten i Viborg" fra 1877 er et dokument på kun 11 sider, som haves på Det Kgl. Bibliotek, København - og titlen er naturligvis ikke til udlån, men jeg kan i posten se at der nævnes muligheden for "digitalisering" - så jeg vil anbefale dig at sende en bestilling til Det Kgl. Bibliotek - og det hurtigste er helt sikkert at benytte den mulighed som kaldes "Danske bøger on demand" - se nærmere her:
https://www.kb.dk/services/danske-boeger-demand 

Link til titlen i KB's database:
http://kortlink.dk/2fm2r

Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg har tjekket om "anvisningen" skulle være gengivet i bøgerne "Hospital i Viborg gennem et hundrede år" af Arne Lilholt, H. H. Godt - udgivet i 1978 og "Mennesker på sindssygehospital" af Jens-Emil Nielsen, udgivet 2018 - men det var desværre ikke tilfældet.

Jeg har endvidere tjekket om "anvisningen" skulle være tilgængelig via Rigsarkivets hjemmeside "Arkivalier online" - men igen forgæves. 

Men brug muligheden "Danske bøger on demand"... - Jeg kender ikke ekspeditionstiden, men du kan jo gøre opmærksom på, at det haster lidt (hvis det da er tilfældet...)

Den anden titel, du efterspørger er heller ikke at finde tilgændelig online - og som det fremgår er der tale om et speciale fra 2004, så den vil du ikke kunne bede om via "Danske bøger on demand" (skal være udgivet før 1921..) 

Det bedste jeg her kan foreslå dig, er at tage mailkontakt til forfatteren Ruth Meller Sørensen, som er arkivleder ved "Æ Fjandboarkive" (Fjends Egnshistoriske Forening) - se websitet:
https://www.fjendshistorier.dk/-fjandboarkiv.htm  

Arkivets mailadresse er:
mailfjendsarkiv@gmail.com

Jeg regner i al fald med, at det må være den samme person, der er tale om - Ruth Meller Sørensen er et ganske specielt navn. Jeg ved naturligvis ikke, om Ruthe Meller Sørensen overhovedet har en digital version af sit speciale, men hun må være den bedste at tage kontakt til.

Jeg åber, at det lykkes dig at få fat i de 2 ønskede titler så du kan komme videre med dit speciale - selv om du pt. befinder dig i Korea.

27-04-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive