• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Tidsfæstelse af Den Apostolske Trosbekendelse

Spørgsmål

Kære Rette Vedkommende

Jeg har hørt, at Den Apostolske Trosbekendelse er formuleret på latin

af kejser Konstantin den Store (285-337) eller kejser Theodosius (378-95),

i forbindelse med Romerrigets overgang fra Jupiter & Co. til Kristus & Co.

https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/kristendommen-bliver-statsreligion

_____

Tak, om De har mulighed for at bidrage til besvarelse af følgende spørgsmål:


Hvornår kan Den Apostolske Trosbekendelse

5375174b2cc54fed2114a6/Den-apostolske-Trosbekendelse.pdf> dateres?


Hvem har skrevet den?


Hvor er den skrevet?


På hvilket sprog?

Alt Godt :)

De bedste hilsner


Søren Christian...

... Danashave Lund

dokumentarist, DIGTER, Journalist DJ, FORFATTER, FOTOGRAF,

folkemindesamler, KOMPONIST, PRODUCER og publicist

Dybbølsgade 14 st th, 1721 København V.

Tlf. 2230 7619, Soeren.Chr.Lund@mail.dk

ave.dk%2F&data=04%7C01%7C%7Ca99149af034b4b45cfdc08d9ebd38ffb%7C769058ab44874

18f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637800118934989463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ

WIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata

=TEt5OluBhN2AVzRa1UJkgGf%2Fx2ohCLrBTxW46SF%2BqcI%3D&reserved=0>

www.Danashave.dk -

ty.dk%2F&data=04%7C01%7C%7Ca99149af034b4b45cfdc08d9ebd38ffb%7C769058ab448741

8f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637800118934989463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJW

IjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=

MSeTiTfGE5JiYB2lOCetySlbtoA6NStQhuYgkmiQLSQ%3D&reserved=0> www.Humanity.dk

dk%2FDVK%2520-%25202021-06%2520-%2520Danmarks%2520Vindings%2520Kr%25C3%25B8n

ike%2520-%2520JUN%25202021.doc&data=04%7C01%7C%7Ca99149af034b4b45cfdc08d9ebd

38ffb%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637800118935145710%7CUnkn

own%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC

I6Mn0%3D%7C3000&sdata=kYI%2FCuz3sVhP9fLW3lQDu1Fq08v7zlLf9%2F26LPjhaoY%3D&res

erved=0> D

dk%2FDVK%2520-%25202021-06%2520-%2520Danmarks%2520Vindings%2520Kr%25C3%25B8n

ike%2520-%2520JUN%25202021.doc&data=04%7C01%7C%7Ca99149af034b4b45cfdc08d9ebd

38ffb%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637800118935145710%7CUnkn

own%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC

I6Mn0%3D%7C3000&sdata=kYI%2FCuz3sVhP9fLW3lQDu1Fq08v7zlLf9%2F26LPjhaoY%3D&res

erved=0> anmark Vindings Krønike

%20again.htm> Make UK OK again

Johnny Cash – Man in Black

Historien om Jyde-Jens og Vor

Herre

Wishful Thinking Foundation

Three World Hymns

Den Opløftende Trosbekendelse


Det Ny Kirkeligt Centrum (under reformation)

Sct. Jørgens Sø (video)

KC-folder (PDF)

KC-folder (video)

Bipolaren svinger

mellem Himmel og Jord


Tankefrø i Danas Have, Webgobelin, kommende forside på

www.Danashave.dk

_____

Svar

Det er vigtigt lige at skelne mellem den apostolske trosbekendelse, som er almindeligt brugt i den danske folkekirke, og den den nikænske trosbekendelse, som går forud.

Den kan du læse mere om her:

https://da.wikipedia.org/wiki/Den_nik%C3%A6no-konstantinopolitanske_trosbekendelse

Kort fortalt bliver der afholdt synoder, altså møder, mellem biskopperne fra de forskellige kristne meningheder i det romerske rige, efter at kejser Konstantin har gjort kristendommen til statsreligion. Kort fortalt skal de på disse møder finde ud af hvad de kan blive enige om at kristendommen er og ikke er, eftersom der findes mange forskellige trosretninger og sekter, og der er altså nogle der bliver tabere, hvor synodernes deltagere bliver enige om ikke er kristendom, som f.eks. arianismen, der her må betegnes som en af de store tabere:

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rste_koncil_i_Nik%C3%A6a

Konstantin sammenkalder til synoderne, men styrer dem for så vidt ikke, så vidt vi kan se. Han konverterer også først officielt og bliver døbt på sit dødsleje. På den måde kan man ikke sige at han har forfattet den, men originalt er den selvsagt forfattet på oldgræsk, blandt andet fordi det er den græske del af det romerske rige den bliver til i.

(du kan se originalteksten her, blandt andet)

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicene_Creed

 

Den apostolske trosbekendelse tilskrives selvsagt apostlene, deraf navnet, men ret filologisk vurderes den til at være opstået i det femte århundrede efter kristi, i Galien, og altså efter at både romerriget og kristendommen er blevet delt i en vest- og øst-del.

I den katolske vestdel er latin blevet kirkesproget, og derfor er den bevarede original af denne trosbekendelse naturligt nok også på latin. Den er en viderebygning og om man vil, simplificering af nikænske trosbekendelse, med nogle eksplikationer af forskellen mellem den vestlige katolske tro i forhold til den østlige græsk ortodokse.

Se mere her, med den originale latinske tekst

https://en.wikipedia.org/wiki/Apostles%27_Creed

 

12-04-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive