• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Retterstedet i løgumkloster

Spørgsmål

Lidt syd for Løgumkloster findes "Retterstedet"

Mon I kan oplyse mig om, hvor mange der er blevet henrettet her og over hvor mange år. Jeg har læst, at den sidste henrettelse fandt sted i 1763, men kan ikke finde mere om stedet.

Venlig hilsen

Birthe Sandfeld Hansen

Svar

Jeg har ligsom dig ikke kunnet finde et sted på nettet med angivelse af antal henrettede.

Om stedet fandt jeg følgende beskrivelse på Historiskatlas.dk med dets officielle navn: Galgebakken syd for Løgumkloster er et rettersted, der går tilbage til middelalderen. På bakken står en sten, hvorpå der indtil 1860erne stod; "Løgumkloster Birks Rettersted". Birket omfattede i middelalderen Løgum Klosters jorder, og efter 1548 hele Løgumkloster amt. Retterstederne placeredes ofte højt og i nærheden af vigtige veje, så de både var lette at komme til og kunne fungere til skræk og advarsel for alle vejfarende.

Mit bedste bud er at kontakte Lokalhistorisk Arkiv, Historisk Forening for Løgumkloster Kommune
Kontakt og åbningstider:
Arkivet har åbent:

· Mandage fra 19.30 – 21.00

· Lørdage fra 10.00 – 12.00

eller efter nærmere aftale. Arkivets adresse: Mellemgade 4, 6240 Løgumkloster

Kontakter:

· Leder Frede Gotthardsen 7474 4204

· Formand Vagn Lauritzen 7474 4303

· 2925 3012 kan benyttes i åbningstiden

· Email: vagn-lauritzen@mail.tele.dk eller

historiskforening@lokalhistorisk-arkiv-6240-lgkl.dk

27-03-2018

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive