Tidligere svar

"Negerfetisch" i Tom Kristensens Hærværk

Spørgsmål

Til rette vedkommende

I Tom Kristensens "Hærværk" støtte jeg på ordet "negerfetisch"? Hvordan skal det forstås og fortolkes?

Svar

Jeg vil mene, at det skal forstås i betydningen 'religiøst genstand' med en magisk kraft, - altså første forklaring under 'fetisch' i den danske ordbog: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fetich

Altså; en slags afguds-figur af Afrikansk oprindelse og som formentlig har afrikanske træk. 

Forklaringen understøttes af følgende uddrag i en artikel i Kristeligt Dagblad: "Annette Fryd tager i sin artikel udgangspunkt i en bemærkning om Jastrau i Tom Kristensens "Hærværk". Det er den gamle redaktør, der møder anmelderen Jastrau: "Jeg troede ellers, De var i udlandet – i Marokko – Et sted nede hos negrene". Dette hænger selvfølgelig sammen med den negerfetich, Jastrau har stående, og med hans søgen efter sjælens dyb. Længslen efter det primitive enkle kropslige liv henlægges i en vestlig bevidsthed til Afrika, ligesom det erotiske normalt forbindes med Østen." (https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/identiteten-er-til-fornyet-debat)

Jeg håber at dette hjælper dig videre. God weekend.

27-08-2021

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive