• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Førerhund

Spørgsmål

Må blinde have førerhund med sig overalt i det offentlige rum?

Svar

På Dansk Blindesamfunds hjemmeside er oplyst følgende:

Der gælder særlige regler for førerhunde i levnedsmiddelbutikker og restauranter samt ved kørsel med taxa og på rejse med bus, tog, færge og fly.
Hvis du vil vide mere om førerhunde og førerhundeordningen, kan du kontakte:
Dansk Blindesamfund
Thoravej 35
2400 København NV
Tlf.: 38 14 88 44 · Fax: 38 14 88 00
E-mail: info@dkblind.dk
Hjemmeside: www

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive