Tidligere svar

Asbest i privat beboelse

Spørgsmål

Hej,
Jeg er interesseret i domme, hvor tømrere eller andre håndværkere har fået en dom for at skære i eller svine med asbest i privat beboelse. Alternativt bare nogle, der ligner. Kan I hjælpe mig?

Svar

Om asbest i private hjem skrives der på Cancer.dk:
Hvis du selv bygger om eller river ned, er det en god idé at være opmærksom på, om der kan være asbest. Det afhænger af hvilke materialer, der er tale om, og hvilken periode de er fra.

Jeg har kikket på spørgsmålet fra en arbejdsmiljøsynsvinkel - reglerne vedrører både dem der arbejder med asbest og personer i omgivelserne der kan blive påvirket af asbest ved arbejdet, og det gælder også byggepladser.

Domme - der også vedrører påvirkning af personer i omgivelserne
http://www.at.dk/REGLER/Domme/Stikord/Asbest-.aspx?sc_lang=da

Bekendtgørelse om asbest:
http://www.at.dk/REGLER/Bekendtgorelser/A/Asbest-1502.aspx?sc_lang=da

§ 1. Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde, omfattet af § 2, stk. 2, i arbejdsmiljøloven og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.
§ 7. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Antallet af personer, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale skal begrænses til et minimum. )

Arbejdstilsynet har udarbejdet en asbestguide
http://www.at.dk/NYHEDER/Nyheder-pg-pressemeddelelser/Nyheder-2008/Andre-nyheder-fra-forsiden-2008/K...

Jeg håber du finder svar på dit spørgsmål ved at se på de omtalte steder. Ellers er du velkommen til at henvende dig igen - så må vi se om vi kan grave videre

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy