• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Fadder ved barnedåb

Spørgsmål

Vi sidder til et selskab og diskuterer, om det er muligt at blive fadder ved et barnedåb, hvis man ikke er tilstede i kirken. Et flertal mener, at man skal være til stede i kirken som vidne på, at barnet er blevet døbt i den kristne tro, mens andre mener, at man ikke nødvendigvis behøver at være til stede under dåben, men blot skal sørge for at opdrage barnet i den kristne tro. Hvem har ret?

Svar

På Hvidovre kirkes hjemmeside :http://hvidovrekirke.dk/daab.htm
står følgende om fadderskab
Til barnedåb skal vi bruge navne og adresser på fadderne. Hvis barnet navngives skal vi også have barnets navn. Man skal have mindst 3 og højst fem faddere. Gudmor eller Gudfar er den af fadderne, der bærer barnet og tæller altså også med. For at være fadder skal man være døbt med en kristen dåb og i konfirmationsalderen og opefter.

Der hører ingen juridiske forpligtelser med til at være fadder, men man forpligter sig moralsk til at deltage i dåbsbarnets oplæring i den kristne tro ? som det hedder. Af samme grund kan man godt blive indskrevet som fadder uden at være til stede ved dåbshandlingen.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive