Tidligere svar

TV-program / tv-udsendelse til låns?

Spørgsmål

Er der mulighed for at jeg kan låne et TV-program, der har været sendt før ?

Svar

Desværre er det (endnu) ikke sådan i Danmark, at man kan komme ind fra gaden og låne et tv-program - selvom det er sendt fra en licensfinansieret kanal. Det sørger ophavsretsreglerne for.

De eneste biblioteker i Danmark, der stiller tv-udsendelser til rådighed er uddannelsesbiblioteker - og her er de anskaffet under særlige vilkår som gør, at udsendelserne kun er til lokal undervisningsbrug.

Hvad gør man så - hvis man ikke er tilknyttet et uddannelsessted, men 'bare' er interesseret?

Streamede udsendelser:
Allerførst tjekker man tv-stationens hjemmeside, for at se, om programmet ligger i en 'streamet' udgave. Opløsningen er ikke til storskærmsformat, kun til computerskærmen. Kræver god netforbindelse.
Man vil kun kunne finde de programmer, som stationen selv har rettigheder til - ikke oversatte dokumentarer, spillefilm og lignende.
Min erfaring er, at udsendelser heller ikke ligger 'for evigt', på et tidspunkt bliver en udsendelse 'slettet' af tapetet, sikkert af pladshensyn.

Fysiske kopier:
Kontakt Statens Mediesamling (Statsbiblioteket i Århus) - men tjek først deres hjemmeside http://www.statsbiblioteket.dk/tvradio/benyttelsesregler om man kan falde ind under 'godkendte brugere' :-) som er:

* Forskere og ph.d.-studerende fra universiteter og andre højere læreanstalter
* Andre personer der har en dokumenteret forskningsmæssig interesse og reelt udøver forskningsmæssig virksomhed
* Journalister med henblik på research til artikler i pressen, radio- og tv-programmer m.v.

Man kan heller ikke uden videre låne med hjem - man skal se udsendelsen på stedet. Heldigvis behøver det ikke kun at foregå i Århus, udsendelserne kan også bestilles til 'syn' på det Kongelige Bibliotek, Slotsholmen.

Sidst, men ikke mindst, kan det ske at man for gode ord og/eller især betaling kan skaffe sig udsendelsen via tv-stationen.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive