Tidligere svar

Imamer

Spørgsmål

De sidste par år har vi hørt meget til benævnelsen Imam.
Spørgsmålet, som vi er nogen stykker, der har diskuteret, er:
Hvem ansætter Imamen, hvem aflønner Imamen, og har Imamen rettigheder/pligter som en præst eller hvordan?

Svar

Det har været svært at finde noget på tryk omkring Imamer og deres ansættelsesforhold. Men prøv at se disse artikler om hvad en Imam er:
http://www.islamstudie.dk/aa_imam.htm
http://www.islamstudie.dk/familie_koen.imam.htm

Så vidt jeg og mine kolleger ved, bliver de fleste imamer ansat og lønnet af den menighed, der står bag moskeen, som de arbejder i.
En del af dem er udsendt og betales af henholdvis Tyrkiet og forskellige arabiske lande.

Se f.eks. beskrivelsen i denne artikel:
Kulturcenter: Tyrkisk kulturcenter på vej i Brabrand
JP Århus | 20.05.2007
Heri står bl.a.:
Det er foreningens ambition, at de nye lokaler på Sintrupvej skal være åben for alle muslimer uanset nationalitet, men khutbaen, fredagsbønnens tale, vil foregå på tyrkisk, da foreningens imam kommer fra Tyrkiet og er betalt af den tyrkiske stat.
»Lige nu har vi været uden en imam i halvandet år, da vi venter på, at han kan få et visum, men vi håber, at vi får en, når det nye kulturcenter står klart,« siger Bedir Toy.
Mens foreningen har ventet på en tyrkisk imam , har forskellige medlemmer af foreningen forestået fredagsbønnen i bedelokalet på Silkeborgvej.

En anden god artikel er:
Efter imamerne
Jyllands-Posten | 11.02.2007
Heri analyseres situationen blandt imamer i Danmark ca. 1 år efter Muhammedkrisen og her nævnes også imamer, der er ansat af andre lande og udstationeret i Danmark.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive