• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvordan fjerne man ubehagelig lugt fra en død mår

Spørgsmål

Hvordan fjerne man ubehagelig lugt fra en død mår, der ligger under gulvet, som man ikke kan komme til, uden at brække hele gulvet op, og da jeg ikke ved hvor den er, kan det være under hele huset?

Svar

Inden du brækker hele gulvet op, kan du måske kontakte et Skadedyrsbekæmpelsesfirma, som du nemt kan finde f.eks. i Google og forhøre dig om deres erfaringer.

Muligvis er der kun tale om "resterne af mårens bytte".
På en side fra
Aarhus Universitet. Det Jordbrusvidenskabelige Fakultet. Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Skadedyrslaboratoriet
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/husmaar.htm
HUSMÅR
står bl.a. følgende:
... og mårerne kan svine til med deres ekskrementer og med resterne af deres bytte, der kan give en ubehagelig lugt.

Hjælp i øvrigt

Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Falcks Redningskorps udgivet en vejledning om husmårer i huse.
De lokale Falckstationer har mårfælder, som kan lånes af abonnenter.

Danmarks Jægerforbunds Reguleringskorps er et landsdækkende korps af jægere, der kan bistå blandt andet privatpersoner, der har problemer med husmår. Har man behov for sådan hjælp, kan man henvende sig til vildtkonsulenten for det lokale statsskovdistrikt. Der kan være udgifter forbundet med denne hjælp.

Danmarks Jordbrugsforskning. Skadedyrslaboratoriet har en lign. side: http://www.dpil.dk/dpil2005/pdf/husmaar2003.pdf
samt Skov og naturstyrelsen: http://www2.skovognatur.dk/publikat/2001/husmaar.htm

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive