Tidligere svar

Opgaver på lærersem. om "Kristendom og livsoplysning"

Spørgsmål

Jeg går på lærer seminariet og skal i den forbindelse skirve 3 problemstillinger i Kristendom og livsoplysning. Henholdsvis 2 til Kristendom(religion) og 1 til livsoplysning hvor etik og idehistorie indgår.

Jeg skal finde litteratur til følgende problem formulering:

"Hvordan og hvor afspejles den evangeliske-lutherske kristendom, i den danske folkeskole og samfund?"

Litteraturen jeg indtil videre har fundet er:

"Danmarks kirkehistorie" af Martin S. Lausten
"Kristendom og samfund" af Jan Lindhardt
"Demokrati kanon"
"Ordet og ordene, arven efter Luther" af Jan Lindhardt

Jeg kun godt tænke mig at finde noget mere. Håber du kan hjælpe.

Svar

Jeg vil foreslå dig at læse folkeskolens formålsparagraf vedr. kirstendomsundedrvisning:

http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Kristendomskundskab/formaal.html

Så remser jeg her nogle titler om som jeg mener kan være relevante. Bøgerne kan slås op og bestilles til dit lokale bibliotek via http://bibliotek.dk

Børn, skole og kirke / redaktion: Birgitte Thyssen og Henning Fogde. -
1. udgave. - Løgumkloster : Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1999. -
48 sider

Indhold: Henning Fogde: Skolen er sin egen ; I gang. Birgit Madsen:
Kristendommen i skolen. Peter Green Sørensen: Kristendommen som emne i
undervisningen. Den samarbejdende skole og kirken / Birgitte Thyssen
og Henning Fogde. Udblik til fremtiden / Peter Green Sørensen og
Birgitte Thyssen. Helle Krogh Madsen: Hvor slår det gnister?

Emne (DBC): folkeskolen * folkekirken * samarbejde
Emne: DPLI
Emne (EPT): kristendomskundskab * religion * fag i læseplan * klassetrin
et til seks * klassetrin syv til ti * kirke * skole * samarbejde *
Danmark
Biplacering: 37.1
ISBN 87-90323-09-2 : hf. : kr. 50,00 net. (8790323092)

Kjær, Birgitte (f. 1957)
Kristendomsfaget i folkeskolen / Birgitte Kjær. - Vejle : Kroghs Forlag,
1999. - 238 sider

Indhold: Fagets historie ; Fagets rammer ; Fagdidaktiske drøftelser
Litteraturhenvisninger

Emne: DPLI
Emne (EPT): kristendomskundskab * religion * fag i læseplan * didaktik *
klassetrin et til seks * klassetrin syv til ti * Danmark * historisk
ISBN 87-7469-781-1 : hf. : kr. 228,00 (8774697811)

Kristendomskundskab/livsoplysning / [bidrag af] Lars-Henrik Schmidt,
Helle Krogh Madsen, Mikael Rothstein, Svend Andersen ; John Rydahl
(red.). - Kbh. : Gyldendal Uddannelse, 2002. - 250 sider

Beregnet til faget Kristendomskundskab/livsoplysning i læreruddannelse
n
Indhold: Lars-Henrik Schmidt: Livsduelighed. Helle Krogh Madsen:
Kristendom og dansk kultur. Mikael Rothstein: Kulturmødet - og dets
betydning for formidling af viden om religion i skolen. Svend
Andersen: Etik. John Rydahl: Lære for livet!
Med litteraturhenvisninger

Emne (DBC): undervisning * folkeskolen * lærere * kristendomskundskab *
almendannelse * etik * livsværdier * religion
Form (DBC): lærebøger
Målgruppe (DBC): for lærerstuderende
Emne: lærerrollen * DPLI
Emne (EPT): kristendomskundskab * religion * etik * etisk værdi * fag i
læseplan * læreruddannelse * almendannelse * kulturpluralisme * opdragelsens historie * lærebog
ISBN 87-00-47836-9 : hf. : kr. 300,00 (8700478369)

Koed, Hans Krab
Religion i skolen - hvorfor det? : træk af et fags udvikling og
muligheder i et moderne samfund - religionssociologisk belyst ud fra
Berger og Luhmanns sekulariseringsteorier. - 3. udgave / Hans Krab Koed.
- Frederiksberg : Religionspædagogisk Forlag, 2002. - 49 sider

Tidligere udgave i.e. 2. udgave / af: Hans Krab Koed & Flemming
Tingaard. . Ribe : Hans Krab Koed, 1999. 43 sider
Med litteraturhenvisninger

Emne (DBC): religionsundervisning * kristendomsundervisning *
folkeskolen * sekularisering
Emne: DPLI
Emne (EPT): kristendomskundskab * religion * fag i læseplan * klassetrin
et til seks * klassetrin syv til ti * historisk
ISBN 87-7495-117-3 : hf. : kr. 119,00 (8774951173)

Nogle historier gemmer jeg lidt for livet : kristendomsundervisningens
betydning for folkeskolens elever / Irene Larsen og Peter Green Sørensen
. - Frederiksberg : RPF, 2005. - 204 sider

Hertil findes supplerende materiale på internettet: www.noglehistorier.
dk
Kvalitativ undersøgelse af kristendomsundervisningen i folkeskolen.
Udvalgte elever, lærere, skoleledere og skolebibliotekare bliver
interviewet om kristendommens placering i deres liv og tilværelsesforst
åelse
Indhold: Kristendom, religion og kristendomskundskab ; Tre
skolebilleder ; Storbyskolen ; Skolen i landdistriktet ;
Forstadsskolen ; Sammenfatning af de tre skolebilleder ; Hvordan kan
man styrke kristendomskundskab
Med litteraturhenvisninger

Emne (DBC): religionsundervisning * kristendomsundervisning *
folkeskolen ISBN 87-7495-129-7 : hf. : kr. 189,00 (8774951297)

Kirken og det civile samfund / redaktion: Jens Christian Bach Iversen,
Erik Jørgensen, Peter Lodberg ; oversættelser af udenlandske tekster er
forfatternes egne. - Århus : Det Økumeniske Center, 2000. - 113 sider :
ill.

Indhold: Jens Christian Bach Iversen: Det civile samfunds idéhistorie
og genkomst ; Det civile samfund og de to regimenter. Jens Erik
Kristensen: Folkekirken i moderniseringens malstrømme. Lars Jørgensen:
Civilsamfund og udvikling
Med litteraturhenvisninger

Emne (DBC): kirken * folkekirken * det civile samfund * samfund *
civilisation
ISBN 87-89365-11-9 : hf. : kr. 120,00 (8789365119)

Lindhardt, Jan
Ind i det ydre : kirke, kamp og krop / Jan Lindhardt. - 2. udvidede og
reviderede udgave. - [Højbjerg] : Hovedland, 2004. - 234 sider

Et kirkepolitisk indlæg om folkekirkens fremtid der ifølge forfatteren
afhænger af om kirken er i stand til at tage konsekvensen af den tid
og virkelighed den eksisterer i
Tidligere: 1. udgave. 2001. 226 sider
Indhold: Tilbagetrækningen fra det ydre ; Det udvendige genopdages ;
Kampen mellem det indre og det ydre : forskellige slagmarker ; Kirke
kend din krop ; Kirken som medium ; Har Jesus en fremtid? ; Kirken og
det danske samfund
Med litteraturhenvisninger

Emne (DBC): folkekirken * samfund
ISBN 87-7739-715-0 : hf. : kr. 248,00 (8777397150)

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er søndag og vi besvarer spørgsmål fra kl 14 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage