Tidligere svar

Afstand i Berlin

Spørgsmål

Hvor mange kilometer er Berlin hhv vest-øst og nord-syd?

Svar

Længste distance nord - syd: ca. 38 km

Længste distance øst - vest: ca. 45 km

Bygrænsen rundt: 234 km

Byen totalt: ca. 892 km²

Jeg har brugt kilderne: turistsiden 'Vive Berlin', Wikipedia og Google Maps.

06-10-2015

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
KirstenAssensBibliotekerne