Tidligere svar

Jesus klæde

Spørgsmål

Hvad kaldes det klæde på dansk, som Jesus fik sit svedige ansigt aftørret med på vej mod korsfæstelsen? Det hedder et eller andet bestemt, men jeg kan ikke komme i tanke om hvad det er.

Svar

Ifølge Gyldendals Leksikon online benævnes klædet: Veronikas svededug.

Fra Gyldendals Leksikon:

Ve'ronika, (lat. Veronica, af makedonsk-gr. Berenike, gr. Pherenike, egl. 'den, der bringer sejr', af pherein 'bære' og nike 'sejr'; navnet udlægges sekundært i den kristne tradition som et anagram af lat. vera icon 'det sande billede'), helgen, hvis legendedannelse er sen. Ifølge det apokryfe Nikodemusevangelium var Veronika navnet på den kvinde, som Jesus helbredte for blødninger (Mark. 5,25-34), og i 300-t. fortæller Euseb, at hun i taknemmelighed lod rejse en statue af Jesus og sig selv i Caesarea Filippi; i 500-t. var det blevet til, at hun malede et portræt, der havde undergørende kraft.

Først i 1100-t. opstod den legende, at hun på Jesu korsvej til Golgata (Via Dolorosa) havde tørret hans svedige ansigt med et klæde, hvori Jesu ansigtstræk blev fastholdt (se også Kristusbilleder. Denne beretning indgik i 1400-t.s passionsspil, og Veronika har siden været en populær helgen i både den katolske og den ortodokse kirke. Mange kirker har påberåbt sig at eje svededugen med Jesu ansigtsaftryk som relikvie, bl.a. Peterskirken i Rom.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive