Tidligere svar

Værdi af rigsdaler

Spørgsmål

Hvad ville 13 rigsdaler i 1820´erne, være værd idag?

Svar

Der er der ikke noget sikkert svar på. Og der er ikke på noget tidspunkt lavet en "sikker" omregningsmodel, da det ikke har været muligt. Spørgsmålet kan egentlig ikke besvares eller i hvert fald ikke besvares præcist.

Du kan lave nogle upræcise bereginger i forhold til hvad lønnen for en arbejdsmand svarer til; men det har overhoved ingen sammenhæng med hvad andre varer koster, på det tidspunkt, eller i dag.

Senere i teksten har jeg indsat hvad bestemte varer var værd, og hvad en arbejdsmand fik i løn. På den måde kan det give dig en idé om hvad pengene var værd på det tidspunkt.

Det er næsten umuligt at lave et sådan sammenligningsgrundlag af købekraft og værdi over så lang en tidsperiode, hvor kultur, levevis, velstand,industrialisering, inflation/deflation samt udbud og efterspørgsel har ændret sig så væsentligt. Fx er arbejdskraften blevet ekstremt dyr i dag i forhold til dengang, men mange varer er blevet forholdsvis meget billigere.

Litteratur du kan benytte dig af:
Thestrup, Poul
Mark og skilling, kroner og øre : pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 360 år (1640-1999)
2. udgave; redaktion: Dorrit Andersen. 1999. 51 sider, illustreret
Forlag: Statens Arkiver

http://helec.dk/Rigsdaler.pdf

Nogle beregningsmodeller (se nedenstående) kan beregne 13 rigsdaler, målt i forhold til hvad en person i bygge og anlægssektoren tjener i dag til 91260 kr. Men du vil have svært ved at bruge tallet, da der er så mange andre parametre at tage i betragtning.

1 rigsdaler = 6 mark, 1 mark = 16 skilling og 1 rigsdaler = 96 skilling

Lønninger
I 1820 var odenseanske arbejdsmænds dagløn
32 skilling fra årets begyndelse, men i efteråret
kom daglønnen ned på 24 skilling. Denne dagløn
var derefter almindelig både sommer og
vinter for de odenseanske arbejdsmænd til og
med 1825; men i 1826 steg daglønnen og var
herefter 32 skilling sommer og vinter perioden
ud.

1820-1829
Fødevarer
Et pund groft rugbrød kostede i København
mellem 2 og 4 skilling. Et pund oksekød kostede
mellem 4 og 8 skilling og et pund flæsk
mellem 6 og 20 skilling. Et pund ost kostede
mellem 5 og 10 skilling.
Landbrugsprodukter
En tønde rug noteredes i periodens første del
normalt til omkring 3 rigsdaler, men fra 1827
til 1829 var niveauet 4-5 rigsdaler. En tønde
hvede noteredes det meste af perioden til 3-7
rigsdaler, men nåede i midten af 1829 op på 11
rigsdaler. En tønde kartofler kostede som regel
omkring 1 rigsdaler.
Byggematerialer og metaller
Jern kostede 9-13 rigsdaler pr. 200 pund, bly
16-28 rigsdaler pr. 200 pund. Tømmer kostede
44-82 rigsdaler pr. 100 kubikfod.
Andre priser
Grøn sæbe kostede 10-20 skilling pr. pund.
Bøgebrænde kostede 3-5 rigsdaler pr. læs, tørv
4-13 rigsdaler pr. læs. Tobak kostede 18-36
skilling pr. pund.
Pristallet
Et senere beregnet pristal for fødevarer med
1800 lig 100 varierede i perioden 1820-29 på
følgende måde: 1820:820; 1821:606;
1822:473; 1823:487; 1824:493;
1825:492; 1826:543; 1827:658;
1828:626; 1829:655.

I 2016 var den gennemsnitlige timefortjeneste for mandlige medhjælpere i
bygge- og anlægssektoren ca. 195 kr. Med en sommerarbejdstid i 1820'erne på fx. 12 timer svarer 1 skilling i 1820'erne til 12*195/32 kr. = 73,125 kr. eller 1 Rdl
= 7020 kr.

Men alt i alt er der ingen som kan lave en præcis beregningsmodel.

28-02-2017

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
KirstenAssensBibliotekerne