• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

L43 - loven om afkriminalisering af prostitutionskunder

Spørgsmål

Jeg skal til at skrive speciale i historie. Jeg skal i dette speciale analysere "L43 - loven om afkriminalisering af prostitutionskunder" - hvad mener de forskellige partier, hvad er deres bevæggrund osv.
Det jeg har brug for, er bøger der viser helt konkret hvor man kan gribe sådan en analyse ad.Og natrurligvis også almen litteratur, der ligger sig op ad emnet/analysen. Både dansk og udenlandsk littertur.

Svar

Nok en god ide at begynde med den absolut primære kilde. L43 blev vedtaget den 1-7-1999. Selve L43 kan du finde ved opslag på retsinformation.dk. Det vil nok også være en god ide at tjekke forskellige bestemmelser i straffeloven.

Ellers skal du have fat i Folketingstidende, som dækker juli 1999. Det er folketingsåret 1998/99. Her finder du også referater af, hvad de enkelte partiers ordfører har sagt under 1/2/3 behandlingerne. Den trykte udgave finder du på bibliotek.dk - men du kan også finde den på Nettet.

Her er et link til ft.dk, hvor jeg har lavet fritekstsøgning på L43 og afgrænset til folketingsåret 1998/99 samt dokumenter vedrørende Retsudvalget. Du får adgang til rigtig meget:
http://www.ft.dk/Search.aspx?tab=3&btn=1&q=L43&samling=19981&udvalgsomraade=REU&dokumenttyper=#result

Jeg er lidt usikker på, om du alene vil fokusere på debatten omkring lovens vedtagelse - eller om du også vil trække linjer op til i dag. Nu har du jo formuleret din problemstilling i "præcens", så hvis du også skal have dagens aktuelle vinkler med, skal du i gang med de enkelte partiers holdning. Google partierne - eller brug altinget.dk som indgang. En god ide er at søge på individniveau. Det er måske mest medlemmer af retsudvalget, som har ytret sig om prostitution. Brug evt. altinget.dk til at få et overblik over de forskellige kandidater:
Her er et link til kandidater fra det seneste folketingsvalg:
http://www.altinget.dk/kandidater/ft11/

Måske skal du også i gang med forskellige interesseorganisationer. På deres websites kan der være debatter, hvor du kan finde links eller inspiration til at søge videre i relation til, hvad de forskellige partier mener. En relevante organisation kunne være Reden. Her er et link til deres site, hvor jeg har valgt "Viden om prostitution":
http://www.redenkoebenhavn.dk/?pid=126

En anden organisation kunne være Institut for Menneskerettigheder:
http://menneskeret.dk/

Men hensyn til litteratur om dit emne, herunder hvordan du kan gribe dine analyser an, så er det altid en smart ide at lade sig inspirere af, hvordan andre specialestuderende har tacklet et lignende emne.

Derfor har jeg i bibliotek.dk søgt på ordene: prostitution speciale. Samtidig har jeg i fanen til venstre under Emne vinget af ud for Danmark. Nu kommer der 10 poster. Du er nødt til at tjekke de fleste - Kig også på dem, der lægger sig lidt ved siden af din problemformulering. Måske er der nogle litteraturhenvisninger, som kan bruges. Et eksempel kan være den 3. post: Pia Steen Ask, Medier som aktør og arena i samspillet med politikere fra 2010. Måske endnu mere relevant er den 6. post: Sanne Maja Funch Christensen: Venus eller offer - en kritisk analyse af den danske debat om prostitution fra 2008. Desuden vil du helt sikkert kunne bruge den 7. post: Vibeke Jensen, Stinne Louise Hansen, Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere : et sammenlignende studie af parlamentsdebatter fra 2004.

Jeg har også lavet en simpel søgning i bibliotek.dk på prostitutionskunder. Det giver 68 poster. Det er værd at kigge dem alle sammen igennem. Du kan ganske vist afgrænse ved at vinge af under Emne i fanen til venstre, men det reducerer kun antallet af poster til 56. Pas i det hele taget på med at indsnævre dine søgninger alt for meget - i hvert fald i begyndelsen. Læg mærke til hvordan du under kategorier kan se fordelingen på artikler fra aviser, fra tidsskrifter eller fra bøger.

De fleste af avisartiklerne er ret nye. En af dem er dog fra Weekend Avisen den 25-08-2000. Pernille Stensgaard, Vi er ikke alle sammen slemme. Det er en anmeldelse af bogen: Mænd der betaler kvinder - om brug af prostitution af Paul Lyngbye. Det kan du se ved at åbne "Mere information". Både anmeldelsen samt selve bogen kan du måske også bruge.

En helt anden udmærket ressource er Socialforskningsinstituttet. På sfi.dk kan du tjekke kategorierne forskning og publikationer. Der er også en søgeboks. Søgning på ordene prostition danmark giver 37 hits. Det er alt mellem himmel og jord, bla. pressemeddelelser, men også arbejdspapirer.En del er nok irrelevant, men der kan også være noget, du kan bruge. Der er adgang til det meste i fulltext.

Prøv også at lede i KVINFO's database http://kvinfo.dk. Her har leg lavet en søgning på ordene prostitutionskunder danmark. Basen kvitterer med 21 resultater.
http://kvinfo.dk/side/1067/?cx=013443592564083074268%3Asqbaegbnk_i&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=pr...

Til sidst tilbage til Google, hvor jeg har søgt på disse to ord: L43 prostitutionskunder. Det gav et relevant resultat fra rudar.ruc.dk: Den danske lovgivning om prostitution af Louise Nygård
Jepsen m.fl - du kan downloade publikationen:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7259

Man må prøve sig lidt frem. Navnlig er det klogt at variere sine søgeord. Hvis du f.eks..skriver: dansk lovgivning prostitution, finder du en anden titel fra Ruc, som måske kan bruges:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7241

Jeg håber, du kan bruge mit svar som inspiration til at komme videre.

Statsbiblioteket har en videnskabelig fagekspert i kvindeforskning og kønsstudier. Måske kan hun biddrage til mere, især med hensyn til den del af dit spørgsmål som drejer sig "hvordan man griber en analyse an". Derfor har jeg sendt spørgsmålet til hende. Det kan være, at hun har noget at tilføje. Jeg har også givet hende din mail, så kan hun eventuelt kontakte dig.

Venlig hilsen
Jens Møller/Biblioteksvagten/Statsbiblioteket.

21-01-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive