• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvor meget "vipper" Danmark

Spørgsmål

Jeg mangler en kilde der siger hvor meget Danmark
"vipper" med hvert år, eller over en årrække. Det
er efter sidste istid, da isens vægt trykkede
Danmark ned og da isen smæltede begyndte landet at
rejse sig nord for vippelinien og synke syd for
den. I dag sker det stadig, men ikke med så stor en
hast. Mit spørgsmål er om I kan finde en referance
til hvor meget Danmark vipper med i dag.

Svar

Landhævningen foregår i dag med en hastighed på mellem 0 og 2 mm om året, se f.eks. denne artikel og referencerne heri:

Lidberg et al., 2007 M. Lidberg, J.M. Johansson, H.-G. Scherneck and J.L. Davis, An improved and extended GPS-derived 3D velocity field of the glacial isostatic adjustment (GIA) in Fennoscandia, Journal of Geodynamics 81 (2007), pp. 213–230
doi:10.1007/s00190-006-0102-4.
http://www.springerlink.com/content/u337m37q246n2641/fulltext.pdf

Et nogenlunde tilsvarende billede (til genbrug og i flottere farver) findes hos det svenske Lantmäteriet:
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=15100

Det overordnede danske mønster: fra 0 m omkring en linie fra Ringkøbing til Nykøbing Falster og op til 13 m samlet landhævning omkring Frederikshavn er mest detaljeret dokumenteret i:

Mertz, Ellen Louise . Oversigt over de sen- og postglaciale Niveauforandringer. Danm. geol. Unders. II. R. Nr. 41. • (39 S., 1 Tvl.).
- kan bestilles her:
http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=horizon_269371

Emnet er også kort behandlet (men med gode figurer: samlede billede): i de to bind af:

http://www.statsbiblioteket.dk/search/showrecord.jsp?record_id=horizon_2974333
Naturen i Danmark / hovedredaktion ved Kaj Sand-Jensen
Kbh. : Gyldendal, 2006-

Indhold
Bind 1: Havet / redigeret af Tom Fenchel / med bidrag af Jørgen Bendtsen ... [et al.]. - 1. udgave, 1. oplag, 2006. -

Indhold: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson) ; Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton) ; Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann) ; Havets store dyr / John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle) ; Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl) ; Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid). - ISBN 9788702030266. - ISBN 87-02-03026-8.

Bind 2: Geologien / red. af Gunnar Larsen / med bidrag: Merete Binderup ... [et al.]. - 1. udgave, 1. oplag, 2006. - Indhold: Geologi og geologiske processer (1. Gunnar Larsen: Hvad er geologi? . 2. Udforskningens historie. 3. Jordens opbygning) ; Danmarks geologi (4. John Korstgård: De globale begivenheder. 5. Finn Surlyk: Udviklingen i det danske område. 6. Peter Gravesen: Grundfjeldet - Danmarks fundament. 7. Bjørn Buchardt: De første aflejringer. 8. Ole Vejbæk: Ørken og salthav. 9. Finn Surlyk: Fra ørkener til varme have. 10. Claus Heilmann-Clausen og Finn Surlyk: Koralrev og lerhav. 11. Erik Skovbjerg Rasmussen: Lagunekyster og flodsletter. 12. Karen Luise Knudsen, Michael Houmark-Nielsen og Nanna Noe-Nygård: Klimaets naturlige variationer. 13. Istider og mellemistider. 14. Nanna Noe-Nygård, Karen Luise Knudsen og Michael Houmark-Nielsen: Fra istid til og med jægerstenalder. 15. Bent Odgaard: Fra bondestenalder til nutid. 16. Johannes Krüger: Nutidens landskab. 17. Merete Binderup: Nutidens kyster og klitter). Menneskets brug og misbrug af de geologiske dannelser (18. Gunnar Larsen og Finn Surlyk: Råstoffer: mineraler, energi og vand. 19. Lise Holm og Gunnar Larsen: Mennesket, jorden og landskabet. 20. Gunnar Larsen og Karen Luise Knudsen: Fremtidens klima, råstoffer og landskaber). - ISBN 9788702030273. - ISBN 87-02-030276.

Vær også opmærksom på, at nutidens klimaforårsagede havstigning formentlig mange steder overstiger landhævningen og at materialevanding langs kysterne lokalt forstyrrer balancen mellem land og hav.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive