Tidligere svar

Bibelcitat

Spørgsmål

Et bibelcitat: hvorfra og om hvem ?
"Kan noget godt komme fra .....? "

Svar

Citatet handler om Jesus, der kommer fra Nazaret. Det stammer fra Det Nye Testamente, Johannesevangeliet, Kapitel 1, vers 46:
Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!«

Hele kapitlet er gengivet af Bibelselskabet på siden:
http://www.bibelen.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=joh&id=3&chapter=joh/1b
Ved at klikke på "v46" fremkommer følgende klikbare krydshenvisninger:
Joh 7,41
Matt 4,18-22
Mark 1,16-20
Det er de andre evangelisters beretning om samme begivenhed.

Bibelteksten indgår i kirkeåret 19. søndag efter Trinitatis (2. række) og er derfor fortolket i prædikener, fx
http://www.post-boks.dk/praediken/19.s.e.trinitatis-2-2000.htm og
http://home3.inet.tele.dk/agerbo/370.html

"Bibelen for ateister" spørger med bl.a. brug af citatet "Blev Jesus født i Betlehem?": http://www.biblen.info/Betlehem.htm

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive