Tidligere svar

For meget salt

Spørgsmål

Jeg har 2 spørgsmål. Er der nogen forklaring på hvorfor man siger at salt eller ret sagt for meget salt på maden ikke er godt.

Er der en forklaring på hvorfor den rulleanordning som især flyttefolk gør brug af bliver kaldt " en hund"

Svar

I lægefaglige kredse mener man, og har ment i mange år, at et for højt saltindtag har negative og sundhedsskadelige konsekvenser.

Følgende artikel fra DTU's fødevareinstitut dokumenterer at et højt saltindtag bla. kan give forhøjet blodtryk.

http://www.food.dtu.dk/Default.aspx?ID=10898

"Samlet konklusion
Hvis saltindtagelsen bliver nedsat generelt i befolkningen må forventes en (beskeden) reduktion i det gennemsnitlige blodtryk og sandsynligvis et fald i forekomsten og dødeligheden af hjertekarsygdomme. Størrelsen af reduktionen i blodtrykket er afhængig af størrelsen af saltnedsættelsen. Endvidere kan det ikke udelukkes at saltreduktion kan nedsætte risikoen for mavekræft, mens der ikke er dokumentation for sammenhængen mellem saltindtagelsen og risikoen for andre sygdomme" (citat fra side 12)

Jeg har ikke kunnet finde en forklaring på hvorfor en "hund" hedder en "hund". Men man kan jo gætte på at det er fordi den har 4 ben/hjul og er en god hjælper :-)
se link: http://da.wikipedia.org/wiki/Hund_(redskab)

Jeg håber dette er svar nok, ellers er du velkommen til at kontakte biblioteksvagten igen.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
KirstenAssensBibliotekerne