Tidligere svar

Hajer i de danske farvande

Spørgsmål

Findes der hajer i de danske farvande, hvis hvilken slags?

Svar

I havet omkring Danmark kan man møde verdens næststørste haj. Det er brugden, som kan opnå en længde på 12 meter og veje op til fire tons. "Heldigvis lever brugden af plankton og er ufarlig for mennesker."
I farvandene omkring Danmark findes i alt 26 arter af hajer, hvoraf 15 optræder jævnligt. Ingen af dem er farlige for mennesker.
Denne udgivelse handler om de almindeligst forekommende hajer i danske farvande med kig ud i verdenshavene til mere eksotiske arter. Der fortælles om hajernes udviklingshistorie, hajernes anatomi og fysiologi, hajernes sanser og forplantning. Desuden gives et overblik over hajernes globale udbredelse - man kender ca. 450 arter af hajer - og redegøres for deres levevis. Hajerne har i udviklingens løb tilpasset sig et stort antal nicher i det marine miljø, og der findes fx bundlevende hajer, dybhavshajer, planktonædende hajer, og en hajart som kan leve i ferskvand.
Kilde: http://www.fagboginfo.dk/mufirsex/mfirsexj.htm
Kilde: Danske hajer af Jørgen Lund Møller og Allan Gudio Nielsen

Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål, ellers er du velkommen tilbage.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
KirstenAssensBibliotekerne