Tidligere svar

Aktieselskab

Spørgsmål

Jeg søger oplysninger om Aktieselskabet Detailhandlerbanken i Likvidation i København.

Var det en almindelig bank?

Hvornår startede den?

Hvornår stoppede den eller fusionerede den evt.

Svar

Hej Finn

Det har været lidt af en opgave at grave oplysninger frem om banken.

Jeg har ikke med mine kilder kunnet finde ud af hvornår banken blev oprettet, nedenfor får du dog lidt af historen om hvorfor og hvornår det gik galt for banken.

Det lyder som noget vi har hørt før.

 

"Krisen begyndte i sommeren 1907, da en mellemstor nichebank,

Centralbanken, kom i vanskeligheder. Centralbanken havde sammen

med to andre mellemstore banker, Grundejerbanken og

Detailhandlerbanken engageret sig kraftigt i finansiering af byggeri i

København, og nu var overkapaciteten af lejligheder blevet for voldsom.

Den internationale finanskrise, der begyndte i USA i efteråret 1907

gjorde kun tingene værre, og i februar fik også Grundejerbanken og

Detailhandlerbanken vanskeligheder og indskyderne begyndte at trække

deres penge ud. Da bankerne også havde finansieret sig på det internationale

interbankmarked, og da en første støtteerklæring ikke havde

den ønskede hensigt, måtte staten skride til.

Efter at Københavns Grundejerbank den 7.2.1908 havde standset

sine betalinger, fandt der i dagene 7. og 8.2. et run sted på den

mellemstore københavnske bank, Detailhandlerbanken. Af frygt

for at der skulle opstå en panik, som også ville ramme andre

banker og sparekasser, indgik finansministeren og de fem største

banker i København , under forbehold af lovgivningsmagtens billigelse,

søndag den 9.2. en overenskomst, hvorefter staten og de

fem tore banker påtog sig fuld garanti for fordringer på de

nævnte to banker; staten med halvdelen indtil10 mio. kr. Statens

garantiforpligtelse vedtoges herefter af Rigsdagen med alle partiers

tilslutning (lov 22 af 15.2.1908). Ved samme overenskomst

nedsattes en komite til at træffe bestemmeise om de nærmere

betingelser for garantien i retning af administration eller likvidation"

20 maj 1908 går banken i likvidation

"Johannes Filskov er fratraadt som Li­kvidator i Aktieselskabet Detailhandlerbanken i Likvidation og Frederik Larsen Jordahn indtraadt som Likvidator i dennes Sted. Firmaet tegnes under Likvidationen fremtidig enten af sidstnævnte i Forening med Viggo Valerius Thorsen Langeeller Jon Feter Christian Nielsen eller af en af disse tre i Forening med Christen Jacobsen eller Hans Christian Fetersen."

06-02-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive