• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Slaveri i Danmark

Spørgsmål

Hej igen Biblioteksvagt,

I eftermiddag har jeg faaet et rigtigt godt svar fra Jeres Claus Jacobsen.

Jeg havde stille Claus et spoergsmaal omkring lovligheden af slaveri i Danmark og, har faaet nogle gode svar, hvoraf jeg dog i forvejen kendte de fleste men.....der er ET spoergsmaal jeg stadig forsoeger at finde svar paa....

Claus henviste specielt til disse afsnit fra Faktalink:

Hvilke forbindelser er der mellem Danmark og de gamle kolonier i dag?
Danske turister besøger stadig i stort antal de vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan. Danskerne er således den største oversøiske gruppe, der besøger de vestindiske øer. Den danske turisme i Vestindien er beskrevet i artiklen ”Danskerne indtager Dansk Vestindiske Øer” (se kilder).

Hvilke krav om erstatning for slavehandlen er der blevet stillet?
15 caribiske lande krævede i 2013 en undskyldning og erstatning af den danske stat for slaveriet. Den danske stat har imidlertid nægtet at eftergive kravet. Det skete blandt andet med begrundelsen, at man ikke kan holde mennesker, der aldrig har holdt slaver, eller lande, der ikke er kolonimagter længere, ansvarlige for noget, der skete for flere hundrede år siden. De caribiske landes krav om erstatning er beskrevet i ”Komite: Danmark skal betale slave-erstatning” (se kilder).

Og, lige netop dette har med mit nuvaerende spoergsmaal at goere, der er som foelger:

Jeg kender EU's Menneskerettighedskonvention som Danmark underskrev i 1992 mener jeg det var og, jeg er klar over at iflg denne er slaveri helt tydeligt ikke lovligt i hovedlandet Danmark (altsaa ikke kolonierne), Og, ifoelge von Scholtens frigivelse af slaverne i Vest Indien, da blev slaveriet jo ogsaa allerede dengang forbudt...saa langt, saa godt men,.....

HVIS nu vi ser bort fra Menneskerettighedskonventionen (som Danmark jo tydeligt ikke altid overholder et oejeblik og, udelukkende kigger paa Danmarks Grundlov anno 2016, hvordan ser denne Grundlov da paa lige netop slaveri mon? Jeg har gennekigget Grundloven og, synes ikke rigtigt jeg kan finde noget om det der, ligesom jeg ikke rigtigt kan finde noget om det paa domstol.dk....

Ved I om der er andre steder jeg kan finde noget om et eventuelt forbud mod slaveri i hovedlandet Danmark (ikke kolonierne)i 2016??

Vi har diskuteret det her i landet jeg bor i og, heller ikke i konstitutionen her er det klart, men i England er det tydeligt skrevet i konstitutionen at slaveri er forbudt...derfor mit spoergsmaal....mest fordi det tydeligvis er en graazone i lovene, - maaske specielt i den Vestlige verden....:)

Svar

Hej igen Jette

Jeg tror den mere præcise lovtekst, eller rettere Bekendtgørelse om ratificering af international overenskomst, som du leder efter er denne (ratificeret i 1927):

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=57457

Derudover er der den også den nuværende lov om tilslutning til Den Internationale Straffedomstol (vedtaget i 2001);
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22925&exp=1
Hvori "slaveri", ved kapitel 2, artikel 7, stykke 1, punkt c, bliver betraget som en forbrydelse mod menneskeheden, og dermed (i den grad) er ulovligt.

Jeg håber det var noget i den stil du søgte, ellers skriv igen.

28-02-2016

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive