Tidligere svar

Alle landets biblioteker

Spørgsmål

Er der et sted, hvor man kan få en oversigt over alle landets biblioteker?

Svar

Det kan man hos Slots- og Kulturstyrelsen. Nederst på denne side finder du lister over både folke- og forskningsbiblioteker, og i versioner der dækker både samlede biblioteksvæsener, og alle betjeningssteder.

http://slks.dk/biblioteker/om-biblioteker/

01-06-2017

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive