• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Udtrykket for lav tærskel

Spørgsmål

Hvad vil det sige, at en person har en lav tærskel for et eller andet, for eksempel dårlig vedligeholdelse af et blomsterbed?

Svar

Ifølge Ordbog over det danske sprog er en af betydningerne af ordet tærskel: en grænse, og det er den betydning vi ser her:
4.2) grænse, skel mellem to tidsperioder, udviklingstrin, tilstande olgn.; især: det punkt, det stadium i et tidsforløb, en udvikling, en proces olgn., hvor (overgang til) et nyt tidsafsnit, et nyt (udviklings)trin, en ny tilstand indtræder ell. er umiddelbart forestaaende.

I den sammenhæng du nævner, betyder det altså at vedkommende har en lav tolerencetærskel i forhold til ukrudt, og således ikke ret godt kan tolerere bede med meget ukrudt.

12-08-2013

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive