• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

False Christ

Spørgsmål

Kære Biblioteksvagt!

Jeg læser noget om Jesus og der nævnes fra Bibelen verset Matthæusev. 24:24, FALSE CHRISTS (engelsk Bibel) som på dansk oversættes falske Krister (før 1948) og falske Kristus'er i 1992.

Hvad er den grammatisk korrekte oversættelse af Kristus i flertal?

På forhånd mange tak!

Venlig hilsen og alt godt.

Tonny Møllerskov

Svar

For at starte ved hvordan Kristus kan betegnes i flertal på dask, så står der i ordbogen over det danske sprog ganske rigtig at man kan bruge "krister" som en flertalsbetegnelse, men samtidig at det er en gammel form, der ikke ses mere, med netop henvisninger til de oversættelser og bibelsteder som du fremhæver:
http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=kristus

Som du også har bemærket, bøjer de nyeste bibeloversættelser flertalsendelsen regelmæssigt, så det bliver flere "kristus'er". Og det kan jeg godt forstå du undrer dig over, fordi vi er jo vandt til at bøje Kristus som navneord efter latinsk form. Hvilket er grunden til at det hedder Kristi Himmelfart og Kristi Fødsel, for genetiv/ejefaldsform af Kristus er Kristi... Men hvis det skal være helt rigtig, så ville en latinsk pluralis-endelse også være "i" og det ville altså også hedde "Kristi" , hvilket det faktisk også hedder de ældre danske bibeloversættelser af skriftstedet, som du også kan se et af eksempler fra ordbogen (fra Christian d. IV's oversættelse).

Kort sagt, så er det som står i den nyeste bibeloversættelse også det mest rigtige grammatiske brug på det tidspunkt oversættelsen udkommer.
Bibeloversættelserne hos bibelselskabet prøver altid at lave en ny oversættelse der i højere grad rammer samtidssproget end den foregående (også udfra antagelsen at sproget ændre sig og bibeloversættelsen skal holdes up to date). Derfor må man konkludere at sprogforskerne nu mener det mest almindeligt at bøje Kristus regelmæssigt med apostrof.

Det kan selvfølgelig være du ikke personligt er helt enig på det punkt, og spørgsmålet derfor i lige så høj grad går på hvordan det egentlig burde bøjes hvis man følger det oprindelig forlæg. Jeg kan sige at Vulgata, den latinske bibeloversættelse der er standarten i den katolske kirke, bruger "pseudochristi", altså pluralis-endelse hvor "-us" bliver til "i", som jeg nævnte ovenfor.
Men dertil kommer at selve ordet ikke er af latinsk oprindelse, men et direkte låneord fra den oprindelige græske tekst. "Pseudochristi" er sammensat af det græske ord ψευδής, pseudes, som er et præfiks der betegner noget som falsk eller løgnagtig, og Χριστός, kristos, hvilket de fleste af os hovedsageligt kender som Jesu titel, men egentlig på græsk betyder "den salvede", og henviser til Jesu messianske rolle som den kongesalvede. Altså er den reelle oversættelse "de falske/løgnagtige kongesalvede" altså falske messiaser, som vi jo støder på flere steder i det nye testamente. I den græske originaltekst af Matthæus står der "ψευδόχριστοι" fordi Kristos bøjes regelmæssigt til -oi endelse. Så hvis du går helt tilbage er den ældste pluralis for af Kristus "Kristoi"¨.

Jeg håber det var et fyldestgørende svar...

21-02-2017

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive