Tidligere svar

Bankinstitut Skandia

Spørgsmål

Jeg vil gerne have jeres hjælp til at finde noget om et institut ved navn Bankinstitut Skandia.
Var virksom omkring år 1900. Er der i øvrigt skrevet noget om Instituttet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Vi kan finde firmaet omtalt i Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, årg. 1901, nr. 3. 

Firmaet er omtalt på side 1 - med henvisning til side 38, hvor der står følgende:
"Under Firma Bankinstitut Skandia, Aktieselskab, drives Bank- og Vexeller- forretning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 1ste Februar 1901, og hvis Bestyrelse bestaar af Marias Emil Rasmussen som Formand, Heinrich Korber og Carl Christian Nielsen Gabs. Formanden i Forening med et af Bestyrelsens andre Medlemmer tegner Firmaet. Kapitalen udgjør 100,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. 10% er indbetalt; 10% kunne indkræves af Bestyrelsen; til yderligere Indbetaling fordres Generalforsamlingens Samtykke, saaledes at 1/3 af Aktionærerne kunne forlange Likvidation. Bekjendtgjørelser ske i »Berlingske Tidende«."

Se her:
https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/viewFile/77074/111157

Firmaet er også nævnt i Kraks Vejviser årg. 1903:
https://user-9y8ca5x.cld.bz/kraks-vejviser-pdfa1903/417

og årg. 1920:
https://user-9y8ca5x.cld.bz/Kraks-Vejviser-1920-personregister/25

og heraf fremgår det, at firmaet har holdt til på Gråbrødre Torv nr. 7

Jeg har efterfølgende søgt efter mere om firmaet - og også ledt efter information om de 3 personer, der nævnes:
Marias Emil Rasmussen (tror der skulle have stået Marius..), Heinrich Korber og Carl Christian Nielsen Gabs - og jeg har fundet sidstenævnte omtalt i Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, årg. 1896, nr. 4 som selvstændig vekselerer med firmaet Bankhuset Danmark. 

Omtalen citeres her:
"Carl Christian Nielsen Gabs driver Vexellererforretning som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Bankhuset Danmark ved Carl Gabs."

Se her:
https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/download/76966/110941

Jeg har tjekket mit biblioteks (Herning Bibliotekerne) relevante biografiske opslagsbøger (Kraks Blå Bog, Danske Erhvervsmænd.., Dødsfald i Danmark) efter oplysninger om de 3 personer - men desværre forgæves. -

Jeg har også søgt efter artikler (tidsskrifts- og avisartikler om firmaet og om de 3 personer - men uden held.

Jeg har også været i databasen Mediestream, hvor stort set alle danske aviser ligger i digitaliseret form - men desværre kun fuld adgang til aviser, som er mere end 100 år gamle. I dette tilfælde er det ikke så problematisk, idet firmaet Bankinstitut Skandia bliver registreret i 1901 (hvf. ovenfor) - og jeg finder også en fin annonce for firmaet i Berlingske Tidende fra den 29. maj 1920.

Umiddelbart finder jeg ellers kun den omtale, som gengives ovenfor (fra Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, årg. 1901, nr. 3 - som netop citeres fra Berlingske Tidende...)

I Mediestream søgte jeg også på de 3 personnavne - men det er svært at afgøre om det er den rette person, når personen ikke omtales som vekselerer, bankmand e.l.

Prøv selv at afsøge Mediestream - som du finder her:
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

Hvis du vælger at søge i hele databasen og ikke blot i den del  af databasen, somder er fuldtekstadgang til, så får du flere hits, men for at se de artikkler, som du finder skal du enten tage ud på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus - eller skaffe de relevante aviser hjem på mikrofilm...

Du kan også prøve at søge på Københavns Stadsarkivs hjemmeside - se her:
https://kbharkiv.dk/

og jeg fandt oplysninger ved at søge på personerne, men intet om firmaet.. - og det skyldes at arkivets firmaoplysninger ikke er digitaliserede - se her:
https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/vejledninger/firmaer-i-koebenhavn-1862-1994/

Men det er muligt, at du kan få arkivet til at undersøge sagen - skriv evt. til arkivet på denne mailadresse:
stadsarkiv@kk.dk 

 

06-12-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive