Tidligere svar

Er det lovligt at sælge "jord på dåse"?

Spørgsmål

Er det lovligt at sælge "jord på dåse"? Der er tale om en absolut lille mængde jord der hældes i et pilleglas og sælges via hjemmeside. Dvs. at alle i hele verden i pricippet kan bestille en "jordprøve", hvor efter denne sendes til modtager, ind- eller udenlands. Er det lovligt?

Svar

Der findes en jordflytningsbekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=113936

Den tager især sigte på forurenet jord eller store mængder jord, så det er næppe den, der skal konsulteres i dette tilfælde.

Så kan jeg se, at der i hver region findes en råstofplan, der anviser, hvor man må grave råstoffer, jord, sand og grus op af jorden og fjerne det. Jeg linker til råstofplanen for Region Sjælland:
http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/rastoffer/Sider/Raastofplan2008.aspx

Jeg ved ikke, hvor bagatelgrænsen går (der sælges utallige planter med jord ved i hele landet), men jeg tror, at det vil være klogt at konsultere Guldborgsund Kommunes Teknik og Miljø-afdeling eller Region Sjælland (jeg går ud fra, at det er der, det skal foregå) for at have ryggen fri.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive