Tidligere svar

nedbrydningstid

Spørgsmål

1. hvor lang tid tager det dåser at forgå i naturen? (6 mdr., 10-100 år, aldrig)
2. Hovr lang tid tager det et cigaretskod at forgå i nautren? (1 mdr. - 5 år - 1-2 år)
3. Hvad må man hælde i kloakristen ude ved vejen? (malingrester, sæbevand, ingenting)

Svar

Prøv at gå ind på denne side
http://www.skovognatur.dk/Service/Brevkassen/soegning.htm
og søg på nedbrydning. Så får du nogle svar om emnet.
Prøv også at gå ind på
www.trae.dk
Søg på skovsvin og du kan se nedbrydningstider for forskellige cigarettyper: med og uden filter f.eks.

Om specielt dåser: En aluminiumsdåse nedbrydes på lidt under 300 år i naturen. se her: http://www2.mim.dk/renuge/pdf/affaldinaturen.pdf

På denne side
http://www.oil-forum.dk/Publikationer/Olieberetninger/Olieberetning_04/Branchedata/Bilvask.aspx
står følgende:
Af hensyn til at beskytte jord- og vandmiljøet er manuel bilvask ved "kantstenen" derfor forbudt i flere af vores nabolande - blandt andet Tyskland og Sverige.
Det læser jeg som at det ikke er forbudt i Danmark

På f.eks. Køge kommunes hjemmeside står der følgende gode råd om bilvask:

Brug ikke sæbe/shampoo. Brug spand og børste. Vandet i din rendesten løber ikke til renseanlægget, men til det nærmeste vandløb.
Skal din bil sæbevaskes, bør det ske i en vaskehal, hvor vandet genbruges og renses.
http://www.koegekom.dk/293675

Malingrester må ikke skylles ud i kloakken: læs her
http://www.aalborg.dk/Borgerportal/Serviceomraader/Energi+og+Miljoe/Raadgivning/Skoletjenesten+AKR+-...
Du kan læse mere om emnet her:
http://www.affald.dk/artikel.php?id=85&search=maling.

Du kan læse selve bekendtgørelsen om farligt affald her:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20000061905

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive